Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

OBAVIJEST

Natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija objavljuje se u dnevnom tisku Glasa Istre i na mrežnim stranicama Sveučilišta (na ovome mjestu - na stranicama Programa stjecanja pedagoških kompetencija) svake godine početkom rujna.