Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Sunčana Tuksar Radumilo

mag. educ. philol. angl.

predavačica 

 

Konzultacije i kontakt

(Za redovne i izvanredne studente)

Ponedjeljkom 16:00 - 17:00 

Četvrtkom 16:00-17:00 

Preradovićeva 1/1, kabinet br.12

stuksar(at)unipu.hr 

Kolegiji

Dodiplomskog studija:

  • Engleski jezik, prva godina EJ 1-1, EJ 1-2
  • Engleski jezik, druga godina EJ 1-3, EJ 1-4
  • Engleski jezik, treća godina EJ 1-5, EJ 1-6          

Diplomskog studija:

  • Engleski jezik 

Znanstvena bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=327705