Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Nastava

Nastava do kraja ljetnoga semestra 2017. godine:

Kultura govorenja i pisanja:

22., 28. i 29. travnja (petkom od 16.00 do 20.00 sati i subotom od 9.00 do 13.00 sati)

Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo:

5. svibnja od 16.00 do 20.30 sati

6. svibnja od 8.00 do 13.00 sati

8. svibnja od 17.30 do 20.00 sati

Sociologija:

12., 13. i 19. svibnja (petkom od 16.00 do 20.00 i subotom od 9.00 do 13.00 sati)

 

VAŽNA OBAVIJEST ZA PLAĆANJE DRUGE RATE ŠKOLARINE

Mole se polaznici i polaznice Programa da osobno zatraže kod gospođe Šanel Gaberšček Despić na sagaber(at)unipu.hr račun za uplatu druge rate školarine. Potrebno je poslati osobne podatke: ime i prezime, naziv Programa, OIB, adresu i navesti točan iznos koji se treba uplatiti (iznos se mijenja ovisno o tome jeste li tražili priznavanje ispita). Račun uplate (dokaz o uplati) molimo poslati e-poštom na istu e-poštu.

Na kraju se javite gospođi Slavki Bileta u studentsku referadu da Vam u indeks upiše da ste izvršili plaćanje.