Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za prirodne i zdravstvene studije

dr. sc. EMINA PUSTIJANAC

Univ.dipl. mikrobiolog

Viši Asistent pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

Kontakt

Sveucilisni preddiplomski studij Znanost o moru
Zagrebacka 30, 52100 Pula
Tel: 052/ 804 781
E-mail: edurmisi@unipu.hr

Konzultacije

Četvrtkom od 14 do 15 sati ili uz prethodnu najavu mailom

Kolegiji

  • Mikrobiologija
  • Sanitarna kontrola mora
  • Genetika i evolucija
  • Ciklus organske tvari i eutrofikacija
  • Ciklus hranjivih soli