Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Katarina Gerometta, znanstvena novakinja - asistentica

e-mail: kgeromet@unipu.hr           konzultacije u rujnu: 1. 9. 2017. od 17:00-18:00, 15. 9. 2017. od 15:00 do 16:00 te po dogovoru

Katarina Gerometta (Pula, 1982.) poslijedoktorandica je na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli., gdje je zaposlena od prosinca 2010. g. Diplomirala je arheologiju, povijest umjetnosti i talijanistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; na istome je sveučilištu doktorirala arheologiju 2017. Stručno se usavršavala na sveučilištima u Pisi, Londonu, Tübingenu i Cambridgeu. Sudjelovala je u brojnim arheoloških istraživanjima u Hrvatskoj, Italiji, Grčkoj, Makedoniji, BiH, Srbiji, Francuskoj i Crnoj Gori. Područja istraživanja: geoarheologija, mikromorfologija, stratigrafija, interakcija čovjeka i okoliša u prošlosti. Suradnica je na projektu Rimskodobne preobrazbe prapovijesnih gradina u Istri (voditeljica prof. dr. sc. K. Buršić-Matijašić).

Od 2009. do 2015. sudjelovala je u izvođenju nastave na preddiplomskom interdisciplinarnom studiju Kultura i turizam (Povijest civilizacija).

Predmeti:

Prapovijest hrvatskih zemalja

Povijest Mezopotamije

Povijest krajolika staroga Sredozemlja

Terenska nastava: prapovijest i stari vijek

 

Bibliografija: bib.irb.hr, unipu.academia.edu, scholar.google.hr

Opširniji CV