Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Katarina Gerometta, znanstvena novakinja - asistentica

e-mail: kgeromet@unipu.hr           konzultacije: četvrtkom, 11.15-12.15 i 14.00-15.00

Katarina Gerometta (Pula, 1982.) znanstvena je novakinja na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje je zaposlena od prosinca 2010. g. na projektu Srednjovjekovna Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI. st.) (voditelj prof. dr. sc. I. Jurković). Diplomirala je arheologiju, povijest umjetnosti i talijanistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; na istome je sveučilištu doktorirala arheologiju. Stručno se usavršavala na sveučilištima u Pisi, Londonu, Tübingenu i Cambridgeu. Sudjelovala je u brojnim arheoloških istraživanjima u Hrvatskoj, Italiji, Grčkoj, BiH, Srbiji, Francuskoj i Crnoj Gori. Područja istraživanja: geoarheologija, mikromorfologija, stratigrafija, interakcija čovjeka i okoliša u prošlosti. Suradnica je na projektima Rimskodobne preobrazbe prapovijesnih gradina u Istri (voditeljica prof. dr. sc. K. Buršić-Matijašić) i Arheološka istraživanja kasnog pleistocena i ranog holocena u Limskom kanalu, Istra (voditelj doc. dr. sc. I. Janković) te vanjska suradnica na projektu Kasni musterijen na istočnom Jadranu - temelj za razumijevanje identiteta kasnih neandertalaca i njihovog nestanka (voditelj prof. dr. sc. I. Karavanić).

Od 2009. do 2015. sudjelovala je u izvođenju nastave na preddiplomskom interdisciplinarnom studiju Kultura i turizam (Povijest civilizacija).

Predmeti:

Prapovijest hrvatskih zemalja

Povijest Mezopotamije

Povijest krajolika staroga Sredozemlja

Terenska nastava: prapovijest i stari vijek

 

Bibliografija: bib.irb.hr, unipu.academia.edu, scholar.google.hr

Opširniji CV