Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za prirodne i zdravstvene studije

dr. sc. INES KOVAČIĆ

Dipl. ing. biologije, prof.

Poslijedoktorand pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

Kontakt

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković
Adresa: Giordano Paliaga 5, 52210 Rovinj
Tel: 052/ 804 781
E-mail: ikovacic@unipu.hr
ineskovacic.up@gmail.com
.

Konzultacije

Uz najavu e-mailom po dogovoru

Kolegiji

  • Fiziologija morskih organizama
  • Ekofiziologija