Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Nevio Šetić

Nevio Šetić (1958.) redoviti je profesor na Odsjeku za povijest pri Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Na Filozofskom fakultetu u Zadru, danas Sveučilište u Zadru diplomirao je povijest i talijanski jezik s pregledom talijanske književnosti (1981.), gdje je i doktorirao (2003.) u području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana nacionalna povijest.
Od akademske godine 1997./98. do 19. prosinca 2011. honorarno predaje više kolegija iz svjetske i hrvatske moderne povijesti, a otada u stalnom radnom odnosu. 
Područje njegova znanstvenog interesa je hrvatska moderna i suvremena povijest (19. i 20. st.). Posebno istražuje u području Istre, Rijeke i kvarnerskih otoka razdoblje francuske uprave, proces hrvatske nacionalne integracije, modernizacije i demokratizacije te novovijeke veze hrvatskih zemalja (Istre i Dalmacije, Istre i Hrvatske i Slavonije...), kao i proces ostvarenja suvremene hrvatske države.  
Izlagao je na četrdesetak znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova. Napisao je niz znanstvenih i stručnih članka. Uz znanstvenoistraživački rad sustavno radi i na popularizaciji znanosti i njezinih rezultata pišući prikaze, bilješke, feljtone i druge priloge za časopise i novine te sudjelovanjem u radijskim i televizijskim emisijama. Sudjelovao je u promoviranju niza znanstvenih i stručnih publikacija, ali i na okruglim stolovima i javnim tribinama te održao veliki broj javnih predavanja te imao više razgovora/intervjua u različitim medijima.
Njegov se znanstveni opus najbolje zrcali u sedam objavljenih knjiga: Napoleon u Istri – Istra za francuske uprave 1805.-1813., Istarska književna kolonija  „Grozd“, Pula 1989., 214; Istra između tradicionalnog i modernog ili O procesu integracije suvremene hrvatske nacije u Istri, Naša sloga, Pazin 1995., 160; Iz istarskoga novovjekovlja, Naši foji, Labin 1999., 216; O povezanosti Istre s ostalim hrvatskim zemljama. Naša Sloga 1870.-1915., Dom i svijet, Zagreb, 2005., 524; Istra za talijanske uprave. O istarskoj emigraciji i njenom tisku u Zagrebu 1918. – 1941., Dom i svijet, Zagreb 2008., 296; Staleška društva i časopisi hrvatskog učiteljstva u Istri 1891.-1914., Hrvatski pedagoško-književni zbor i Profil International, Zagreb 2010., 266 i Ostvarenje suvremene hrvatske države. Od pojave višestranačja 1989. do nastanka samostalne, međunarodno priznate i teritorijalno cjelovite Republike Hrvatske, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Geaidea, Pula, 2013., 486.
Sudjelovao je i sudjeluje u radu više udruga, između ostalog član je radnik Matice Hrvatske Ogranak u Puli, a u Zagrebu je predsjednik Hrvatsko pedagoško-književnog zbora i Veliki meštar Družbe „Braća Hrvatskog Zmaja“.

Predmeti
Istra i Rijeka za francuske uprave
Naša sloga između europskih i nacionalnih ideja
Hrvatska misao u 19. stoljeću
Ostvarenje suvremene hrvatske države

Opširniji životopis i bibliografija