Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Odsjek za talijanistiku

Telefon: +385 52 377 592
Fax:
+385 52 211 713
Adresa: Ivana Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula
Društvene mreže: Facebook grupa Talijanistika

Predstojnik Odsjeka za talijanistiku: Izv. prof. dr. sc. Robert Blagoni
E-mail: robert.blagoni(at)unipu.hr

O Odsjeku

Odsjek za talijanistiku kao sastavnica Filozofskog fakulteta i u suradnji s njegovim sastavnicama nudi mogućnost studiranja Talijanskog jezika i književnosti u kombinaciji sa studijem Hrvatskog jezika i književnosti, Povijesti i/ili Latinskog jezika i rimske književnosti,  kao i mogućnost studiranja isključivo jednopredmetne talijanistike.
Studiji je organiziran u dvije etape.

Preddiplomski studiji završava nakon tri godine studiranja i prikupljenih 180 kredita. Po završetku preddiplomskog studija stječe se naslov Prvostupnika talijanskoga jezika i književnosti. Stečena diploma dvopredmetnog studija otvara vrata diplomskog studija koji može biti i dalje dvopredmetan ili jednopredmetan.

Diplomski studij traje dvije godine. Broj kredita koji je potrebno prikupiti za njegov završetak je 120. Po završetku diplomskog studija stječe se naslov Magistra talijanskoga jezika i književnosti.

Dvopredmetni studij talijanskog jezika i književnosti

Jednopredmetni studij talijanskog jezika i književnosti

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Studiji talijanskog jezika i književnosti bilo kao jedopredmetnog studija ili kao dvopredmetnog studija u kombinaciji s Hrvatskim jezikom i književnosti, s Povijesti te Latinskim jezikom i rimskom književnosti profesorskog usmjerenja omogućuje studentima postizanje dvaju ciljeva. Prije svega omogućava da student solidno usvoji nova jezična, književna, povijesna  znanja i spoznaje, a svakako i da usvoji opće vrijednosti hrvatske, talijanske i/ili latinske odnosno rimske kulture i uljudbe. Studij nudi polaznicima obavijest općega tipa na temelju najznačajnijih vidova prinosa tih kultura europskoj.

Sve bogatije, sve raznovrsnije ali i sve zahtjevnije tržište rada traži sposobne, kreativne i visokoobrazovane i višejezične mlade ljude završenog sveučilišnog studija humanističkoga tipa s jezikoslovnom odnosno književnom specijalizacijom. Potražnja takvih kadrova izrazita je na području:

  • poučavanja jezika u osnovnim, srednjim školama, učilištima, veleučilištima kao i u školama za strane jezike,
  • prevoditeljske djelatnosti,
  • rada u nakladništvu i novinskim kućama,
  • rada u turizmu,
  • odnosa s javnošću,
  • kulturnog turizma,
  • rada u industriji i gospodarstvu itd.

Riječ je dakle o studiju koji omogućava visok stupanj stručnosti kako zbog uljudbenih tako i zbog čisto stručnih i jezičnih kompetencija, kao i mobilnost i izbornost studenata po načelima Bolonjskoga procesa. Studijem se postiže sposobnost fluentnog razumijevanja pisanog i govorenog izraza talijanskog jezika i općih i specifičnih obilježja talijanske kulture i talijanske književnosti. Tako stečena sposobnost trebala bi omogućiti studentima talijanskoga jezika i kniževnosti izgradnju sintetiziranih spoznajnih sklopova, koji bi, uz mnoštvo usko specijaliziranih sadržaja povezanih s budućom profesijom, uobličili stručan i kvalitetan kadar.