Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Odbor za izdavačku djelatnost

Odbor za izdavačku djelatnost stručno je tijelo Senata Sveučilišta.

Djelokrug rada Odbora:

 1. razmatra prijedloge autora, sastavnica i drugih predlagača za uvrštavanje u godišnji plan izdavačke djelatnosti, izdavanje, dotiskivanje i sufinanciranje publikacija Sveučilišta
 2. predlaže Senatu usvajanje godišnjeg plana izdavačke djelatnosti najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za narednu godinu
 3. u okviru usvojenog godišnjeg plana izdavačke djelatnosti odlučuje o objavljivanju publikacija iz. čl. 3. ovog Pravilnika
 4. jednom godišnje podnosi izvješće o izdavačkoj djelatnosti Senatu Sveučilišta.

Članovi Odbora za izdavačku djelatnost (mandat članova: do 27. ožujka 2017.g.):

 1. Prof. dr. sc. Slaven Bertoša, predstavnik Filozofskog fakulteta
 2. Dr. sc. Tijana Vukić, predstavnica Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 3. Doc. dr. sc. Danijela Rabar, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
 4. Doc. art. Sofija Cingula, predstavnica Muzičke akademije u Puli
 5. Doc. dr. sc. Kristina Riman, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 6. Doc.dr.sc. Siniša Sovilj, predstavnik Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologije
 7. Doc.dr.sc. Ana Gavrilović, predstavnica Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 8. Tea Grujić, dipl. knjižničar, predstavnica Sveučilišne knjižnice Sveučilišta.

Članica i predsjednica Odbora za izdavačku djelatnost je prorektorica za znanost i istraživanje, prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić.

Stručni suradnik za Odbor za izdavačku djelatnost je Mieta Bobanović (kontakt mail: mieta.bobanovic(at)unipu.hr, kontakt tel. 052/377-554).