Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Muzička akademija u Puli

izv. prof. mr. art. Mirjana Grakalić

Kontakt: mgrakalic(at)unipu.hr

Nastava: Raspored nastave

Konzultacije: Raspored konzultacija

Ispiti: Raspored ispita

Rođena je 1955. u Puli gdje je i započelo njeno glazbeno obrazovanje. Godine 1974. završila je teoretski odjel srednje glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov i upisala I. godinu studija na VII. odjelu (teoretsko-pedagoškom) Muzičke akademije u Zagrebu. Diplomirala je u lipnju 1978. godine na I. odjelu (za kompoziciju i glazbenu teoriju) smjer teoretsko-nastavnički u klasi prof. Stanka Horvata.

Godine 1979. upisuje postdiplomski studij na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu iz područja muzičke teorije, smjer analitička harmonija, u klasi prof. Mirjane Živković. Tema rada na postdiplomskom studiju bila je Istarski tonski niz u umjetničkoj glazbi. Magistrirala je u travnju 1984.godine.

Pedagoškim radom počela se baviti još kao studentica  IV. godine studija (šk. god.1977./78.). Zaposlila se u osnovnoj školi (u okolici Zagreba) kao nastavnik glazbenoga odgoja, da bi nakon diplomiranja 1978. nastavila raditi u Školi za ritmiku i ples (u Zagrebu) kao korepetitor i nastavnik solfeggia i klavira.

Od rujna 1979. pa do listopada1982.g. radila je u srednjoj glazbenoj školi Ivan Matetić Ronjgov u Puli gdje je predavala: Solfeggio, Harmoniju, Kontrapunkt, Muzički folklor, Poznavanje muzičkih oblika i Zborno pjevanje, a šk. god.1981./82. g. bila je voditelj osnovne glazbene škole.

Od listopada 1982. neprekidno radi na studiju glazbe u Puli, najprije na Odjelu Glazbene kulture a kasnije i Harmonike, na ranijem Pedagoškom, odnosno, Filozofskom fakultetu u Puli, a danas na Odjelu za glazbu sveučilišta Jurja Dobrile. Određeno vrijeme je predavala: Solfeggio, Repetitorij teorije glazbe i Harmoniju na klaviru, a neprekidno predaje: Harmoniju i Analitičku harmoniju te  izborni kolegij Istarsko - primorski glazbeni izričaj u hrvatskoj umjetničkoj glazbi.

U dva je navrata bila i voditeljica odjela Glazbene kulture i to od 1987.-1989.godine, a od 1996.-1998. godine Glazbene kulture i Harmonike.

Kao voditeljica radila je na dovršetku Nastavnog plana i programa studija Glazbene kulture koji je 1997. prihvaćen od Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu.

Godine 2004. i 2005. neposredno je radila na izradi Nastavnog plana i programa preddiplomskoga i diplomskoga studija Glazbene pedagogije koji je u lipnju 2005. dobio dopusnicu Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu RH.

Osmislila je i predložila novi kolegij: Istarsko- primorski glazbeni izričaj u hrvatskoj umjetničkoj glazbi, koji je prihvaćen u Nastavnom planu i programu preddiplomskoga studija Glazbene pedagogije i koji se kao izborni kolegij izvodi u VI. semestru.

Izradila je tri priručnika za studente: Zbirka primjera za Analitičku harmoniju, Harmoniju na klaviru I  i Harmoniju na klaviru II.

Komisija za izradu preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnoga studijskoga programa Glazbene pedagogije Pedagoškoga fakulteta sveučilišta u Mariboru imenovala ju je na sjednici senata 2007. god. vanjskim članom povjerenstva za ocjenu navedenih studijskih programa.

Bila  je uključena u znanstveno-istraživački projekt SIZ-a za znanost pod nazivom: Istraživanja umjetničke baštine SR Hrvatske (Fundamentalna istraživanja za povijest hrvatske glazbe-Istra).

Izlagala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima kao što su: Matetićevi dani (Ronjgi – Rijeka),  Puljski pedagoški susreti,Jezici i kulture u doticajima (Pula), Glazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeća – u spomen Slavku  Zlatiću (Novigrad), Muzika u društvu (Sarajevo), Iz istarske glazbene riznice: „Luigi Dallapiccola 100. obljetnica rođenja“ (Pazin), „ Sretan 80. rođendan, maestro Milotti!“ (Pula – Novigrad)  Ruralna i urbana glazba istarskog poluotoka  (Novigrad), 100. obljetnici rođenja Slavka Zlatića (Pula –Sovinjak) međunarodni znanstveni skup u povodu 100. godišnjice rođenja Josipa Kaplana (Rijeka), Susreti na dragom kamenu „Koliko ča zvoni“ (Pula –Rakalj) itd.

Njena su izlaganja i radovi tiskani u zbornicima radova domaćih i međunarodnih muzikoloških i pedagoških skupova.

Kao članica Katedre čakavskog sabora za glazbu Novigrad, a nakon neophodne prethodne edukacije, bila je članicom tima koji se 2006./07. bavio katalogiziranjem partitura (u rukopisu) Slavka Zlatića na Glazbenom odjelu, Sveučilišnoj knjižnici u Puli i Državnom arhivu u Pazinu. Rezultati obrade u programu ISIS proslijeđeni su Odjelu za glazbu HAZU-a u Zagrebu na daljnju obradu za Svjetski katalog muzikalija.