Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Muzička akademija u Puli

doc. dr. sc. Sabina Vidulin

Kontakt: svidulin(at)unipu.hr

sabina.glazba(at)gmail.com

+385 (98) 54 88 87 

Nastava: Raspored nastave

Konzultacije: Raspored konzultacija

Ispiti: Raspored ispita

S. Vidulin - biography

S. Vidulin - predavanja

S. Vidulin - publikacije 

Sabina Vidulin diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Puli (Odsjek za glazbenu kulturu) s temom Od glazbenih aktivnosti do usvajanja pojmova iz opće glazbene kulture (mentorica: mr. art. Vera Hajdarović, izv. prof.). Magisterij znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, opća pedagogija – glazbena pedagogija stekla je u Zagrebu (Muzička akademija) izradivši i obranivši magistarski rad na temu Otvoreni model nastave glazbene kulture: slušanje glazbe i glazbeno opismenjivanje pomoću glazbala (mentor: dr. sc. Pavel Rojko, red. prof.). Doktorat znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polje pedagogija, znanstvena grana posebne pedagogije stekla je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za pedagogiju), izradivši i obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom Utjecaj izvannastavnih glazbenih aktivnosti na kulturu provođenja slobodnog vremena mladih (mentor dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.).

 

Radno iskustvo

Od 1995. do 2008. godine bila je u stalnom radnom odnosu u OŠ Vladimira Nazora u Rovinju, gdje je predavala glazbenu kulturu i vodila brojne izvannastavne glazbene aktivnosti. Utemeljila je školski pjevački festival Nazorov mikrofon, s učenicima škole snimila je tri nosača zvuka i realizirala dva mjuzikla. Vodila je stručno-pedagošku praksu i održavala ogledna predavanja studentima glazbene kulture. Bila je voditeljica stručnoga vijeća glazbene kulture Istarske županije te mentorica profesorima pripravnicima u okviru stručnog ispita. Zbog izvrsnih rezultata u nastavnom radu promovirana je u učiteljicu mentoricu i savjetnicu. Od 1997. zaposlena je kao vanjski suradnik na Odsjeku za glazbenu kulturu, a od 2008. u stalnom je radnom odnosu na Odjelu za glazbu. Akademske 2007./2008. godine radila je na Učiteljskom fakultetu u Rijeci i na Odjelu za odgoj i obrazovanje učitelja u Puli.

 

Pedagoški i stručni rad

Vidulin predaje na preddiplomskom i diplomskom studiju glazbene pedagogije. Nositeljica je kolegija Glazbena pedagogija 1, Glazbena pedagogija 2, Metodika nastave glazbe1, Metodika nastave glazbe 2, Metodika nastave glazbe 3, Metodički praktikum te Metodički praktikum i praksa. Mentorica je brojnim studentima u okviru izrade završnih i diplomskih radova te članica ispitnih povjerenstava za obranu radova. Održala je više od osamdeset predavanja i radionica u zemlji i inozemstvu. Vodila je radionice za učitelje hrvatskih škola u inozemstvu. Teme predavanja obuhvaćale su područja sviranja, glazbenoga stvaralaštva, skladanja, projektne nastave, osuvremenjivanja nastave glazbene kulture i izvannastavnih glazbenih aktivnosti, postavu mjuzikla, načina ocjenjivanja učenika u glazbenoj nastavi, uvođenja suvremene tehnologije u nastavu glazbe. Objavila je četiri nosača zvuka s dječjim pjesmama, u ulozi skladateljice, aranžera i voditeljice pjevačke skupine i zbora. Kao vanjski suradnik Agencije za odgoj i obrazovanje, od 2002. godine sudjeluje u izobrazbi i usavršavanju učitelja i nastavnika glazbene kulture/umjetnosti.

 

Znanstvena djelatnost

Voditeljica je (međunarodnih) glazbeno-pedagoških tribina i utemeljiteljica Međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga. Izlaže na međunarodnim i hrvatskim znanstvenim i stručnim skupovima: europske konferencije glazbenih pedagoga - EAS (Belgija, Nizozemska, Poljska, Cipar), međunarodni simpoziji glazbenih pedagoga, Convegno della Società Italiana per l'Educazione Musicale, simpozij Muzika u društvu, konferencija Izobraževanje za 21. stoletje, Kongres pedagoga Hrvatske, muzikološki skup Iz istarske glazbene riznice, znanstveni skup Dani Mate Demarina. Napisala je tri knjige, devet poglavlja u knjigama, tridesetak znanstvenih i stručnih radova te petnaestak publikacija u školskim novinama. Radovi su objavljeni u časopisima: Arti musices (HR), Glasbeno-pedagoški zbornik (SLO), Musica domani (IT),  Muzika (BIH), Tonovi (HR), Pedagogija (S), Pedagogijska istraživanja (HR), Croatian Journal of Education (HR), Napredak (HR), Život i škola (HR), Školski vjesnik (HR), Metodički ogledi (HR), Metodički obzori (HR). Radovi su objavljeni i u međunarodnim i hrvatskim zbornicima: Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena, Muzika u društvu, Ruralna i urbana glazba istarskog poluotoka, Deontologija učitelja, Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja, Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti, Izobraževanje za 21. stoletje. Urednica je pjesmarice Pjevam s veseljem, triju zbornika i monografije. Recenzirala je knjige, nastavne programe, udžbenike i priručnike, znanstvene radove u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima. Član je uredničkog odbora triju časopisa: Ricerca e didattica (Università di Salerno), Italija, Glasbeno-pedagoški zbornik (Akademija za glasbo u Ljubljani), Slovenija i Muzika (Muzička akademija u Sarajevu), Bosna i Hercegovina.

 

Ostale djelatnosti

Članica je Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, Hrvatskog pedagogijskog društva te European Association for Music in Schools, u kojoj obnaša i ulogu nacionalnog koordinatora. Članica je komisije za polaganje stručnih ispita iz glazbene kulture, glazbene umjetnosti i solfeggia; povjerenik za međunarodnu suradnju Odjela za glazbu; predsjednica  Udruge za poticanje izvrsnosti u odgoju i obrazovanju „SEM“; predsjednica programskog i organizacijskog odbora triju međunarodnih simpozija glazbenih pedagoga. Sudjelovala je u radu povjerenstva za izradu općeobrazovnog dijela strukovnih kurikuluma u umjetničkom području, stručnom povjerenstvo za prosudbu udžbenika, povjerenstvu za procjenu nastavnih planova i programa nacionalnih manjina i u radnoj skupini za institucionalizaciju zavičajne nastave u Istarskoj županiji. Komentorica je doktorandici na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Sudjeluje u organizaciji međunarodnih simpozija kao član znanstvenog odbora.

 

Nagrade i priznanja:

·         Godišnja nagrada Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga (2012)

·         Zahvalnica za unaprjeđenje glazbenog razvoja odgojitelja Istarske županije (2011)

·         Priznanje za poseban doprinos u razvoju Odjela za glazbu (2010)

·         Zahvalnica za pomoć i zalaganje u razvoju Udruge osoba sa smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije (2009)

·         Priznanje za uspješnu suradnju, pomoć i potporu u radu i aktivnostima GŠ Ivana Matetića Ronjgova iz Pule (2009)

·         Državna nagrada Ivan Filipović za 2008. godinu (2009)

·         Priznanje za uzoran pedagoški rad na Odjelu za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Puli (2008)

·         Nagrada Pedagoškog fakulteta u Puli najboljim studentima (1994)