Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

doc.dr.sc. Ivana Paula Gortan-Carlin

Kontakt

Ronjgova 1
Tel: 377 - 545
E-pošta: igcarlin(at)unipu.hr
E-pošta: gortancarlin(at)gmail.com

Konzultacije: Raspored konzultacija

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Ivana Paula Gortan-Carlin

ZVANJE: docent

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 5. veljače 2014.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
Interdisciplinarno područje znanosti, izborno polje 6.06 Znanost o umjetnosti i 5.01 Ekonomija.

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Diplomirala je 1994. na Odjelu za muzikologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Magistrirala je 2005. na Odjelu za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a doktorirala je 2012. na Odjelu za muzikologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Stručno se usavršavala u Firenzi na tečaju Organizacija kulturnih događanja. Godine 2009. zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gdje predaje glazbene kolegije. Od 2010. izvodi kolegij Uvod u povijest glazbene umjetnosti na Interdisciplinarnom studiju Kultura i turizam te kolegij Hrvatska tradicijska glazba na Muzičkoj akademiji. U zvanje docenta izabrana je 2015. Od 1999. objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima. Od 2004. predsjednica je Katedre Čakavskog sabora za glazbu Novigrad. Članica je Čakavskog sabora Žminj, Hrvatskog muzikološkog društva u Zagrebu i Radnog odbora Susreta hrvatskih pjevačkih zborova u organizaciji Hrvatskog sabora kulture.

FUNKCIJE I NAGRADE:
2015. Šefica Katedre za učiteljski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
2004. Predsjednica Katedre Čakavskog sabora za glazbu Novigrad
2001. – 2003. Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Novigrada
1995. – 1999. Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Novigrad-Cittanova

Dobitnica:

  1. II. nagrade za muzikološki rad na XXXV. Istria nobilissima, 2001.
  2. raznih priznanja i diploma za skladateljski i dirigentski rad

KOLEGIJI:

  1. Glazbena kultura
  2. Glazbeno pismo i sviranje
  3. Metodika glazbene kulture 1
  4. Metodika glazbene kulture 2
  5. Metodika glazbene kulture 3
  6. Zbor