Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

izv. prof. dr.sc. Iva Blažević

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 24/3
Tel: 377 - 542
E-pošta: iblazevic(at)unipu.hr

Konzultacije: Raspored konzultacija

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Iva Blažević

ZVANJE: izvanredni profesor

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 30. svibnja 2011.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
područje društvenih znanosti, polje kineziologija, grana sistematska kineziologija i kineziološka edukacija

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Iva Blažević (rođ. Dobrila) rođena je u Puli, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Fakultet za fizičku kulturu (Kineziološki fakultet od 2001. godine) upisala je 1996. godine, a diplomirala je 2001. godine. Na istom je fakultetu 2006. godine obranila magistarski rad, a 2010. godine doktorsku disertaciju. Tijekom studija nagrađena je Rektorovom nagradom. Od 2001. do 2006. godine radila je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak. Od 2006. do 2012. godine radila je kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture u Osnovnoj školi Vidikovac u Puli, a od 2007. do 2012. predaje na Sveučilištu Jurja Dobrile kao vanjski suradnik. 2012. godine zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na radnom mjestu docenta, a predaje na Integriranom preddiplomskom i diplomskom učiteljskom studiju, Stručnom studiju predškolskog odgoja te na svim odjelima koji u nastavnom programu imaju izborni kolegij Kineziološka kultura. Akademske 2013./2014. i 2014./2015. godine obnašala je dužnost šefice katedre za učiteljski studij, a trenutno obnaša funkciju prodekanice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Članica je nekoliko strukovnih udruga te Sveučilišnog savjeta i Odbora za nastavu i studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

FUNKCIJE I NAGRADE:

 1. Prodekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2015./2016.
 2. Zamjenica pročelnice 2014./2015.
 3. Šefica katedre za učiteljski studij 2013./2014. i 2014./2015.
 4. Članica Savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 5. Članica Odbora za nastavu i studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 6. Članica upravnog odbora Udruge kineziologa Pula
 7. Članica Udruge kineziologa učiteljskih učilišta i savjetnika nadzornika Republike Hrvatske
 8. Dobitnica Rektorove nagrade 1999. godine
 9. Dobitnica nagrade Hrvatskog kineziološkog saveza

KOLEGIJI:

 1. Kineziologija
 2. Kineziološka metodika 1
 3. Kineziološka metodika 2
 4. Kineziološka metodika 3
 5. Teorijske osnove kineziološke metodike
 6. Kineziološka metodika 1
 7. Kineziološka metodika 2
 8. Kineziološka kultura