Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

doc.dr.sc. Andrea Debeljuh

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 24/2
Tel: 377 - 544
E-pošta: adebeljuh(at)unipu.hr

Konzultacije: Raspored konzultacija

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Andrea Debeljuh

ZVANJE: docent

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 5. veljače 2014.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija / didaktika na talijanskom jeziku (26. veljače 2009.)

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Na fakultetu „Scienze della Formazione“ u Bologni diplomirao je 2003. godine (110/110 e lode). Pri sveučilištu UniAdrion završio je Master na području turizma (30/30). Na Sveučilištu u Bologni 2007. godine stekao je doktorat iz pedagogije. U 2006. godini boravio je na Sveučilištu Brown (Brown University) u okviru međusveučilišne razmjene znanstvenika. 2001./2002. akademsku godinu proveo je na Sveučilištu „Universidad de Murcia". 2009./2010. akademske godine predavao je na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Od 2009. godine predaje na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Aktivan je i u civilnom društvu. Godinama se bavi obrazovanjem i EU projektima u sklopu udruge Informo čiji je i jedan od osnivača, te aktualni predsjednik. Putem institucija talijanske manjine u Hrvatskoj i Sloveniji i udruge Informo sudjelovao je u izradi i provedbi nekoliko znanstvenih i stručnih projekata. Napisao je dvije znanstvene knjige i suautor je raznih publikacija iz širega područja andragogije, pedagogije i sociologije.

FUNKCIJE I NAGRADE:

 1. Predsjednik Udruge Informo
 2. Član upravnog odbora udruge European Projects Association
 3. Član upravnog odbora znanstvene udruge Pietas Julia
 4. Član znanstvenog odbora International Conference on Research in Education and Science
 5. Akademski direktor European Academy for Education and Social Research

KOLEGIJI:

 1. Attività con i bambini iperdotati
 2. Attività con alunni iperdotati
 3. Docimologia
 4. Pedagogia dell'infanzia1
 5. Pedagogia dell'infanzia 2
 6. Rad s darovitom djecom
 7. Rad s darovitim učenicima
 8. Strategie attive di apprendimento
 9. Teorie pedagogiche dell'educazione prescolare