Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

doc.dr.sc. Helena Pavletić

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 24/2
Tel: 377 - 543
E-pošta: hpavletic(at)unipu.hr

Konzultacije: Raspored konzultacija

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Helena Pavletić

ZVANJE: docent

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 8. srpnja 2013.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Rođena je u Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Rijeci 1998. godine. Iste je godine upisala Poslijediplomski znanstveni studij lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je 2003. godine obranivši rad pod naslovom Metaforizacija u terminologiji. Doktorsku disertaciju pod naslovom Semantički odnosi u terminologiji hrvatskoga jezika obranila je 2009. godine na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Od 1999. do 2008. godine radila je na Filozofskome fakultetu u Rijeci, a od 2010. do 2011. godine u zvanju višeg asistenta radi na Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Puli. Od 2011. do 2013. godine vanjski je suradnik na Odjelu za humanističke znanosti, Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti i Odjelu za ekonomiju i turizam Sveučilišta u Puli, a od 2013. godine zaposlena je na radnom mjestu docenta na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.

KOLEGIJI:

  1. Hrvatski jezik 1
  2. Hrvatski jezik 2