Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Doris Velan

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 24/2
E-pošta: dvelan(at)unipu.hr

Konzultacije: Raspored konzultacija

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Doris Velan

ZVANJE: asistent

DATUM POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE: 1. siječanj 2017.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
područje društvenih znanosti, polje pedagogija

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Doris Velan, rođena u Puli, diplomirala je pedagogiju 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Osim toga završila je i stručni studij predškolskog odgoja na Visokoj učiteljskoj školi u Rijeci (diplomirala je 2007. godine). Nakon studija radila je u udruzi Društvo „Naša djeca“ Pazin provodeći brojne aktivnosti i projekte za unaprjeđenje kvalitete života djece i njihovih roditelja. Radila je u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin kao stručni suradnik pedagog te u Dječjem vrtiću Višnjan, a predavala je i u Medicinskoj školi u Puli. Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli radila je kao vanjska suradnica u naslovnom suradničkom zvanju asistenta od 2013. godine na kolegijima Teorije predškolskog odgoja i Igre i djeca. Od siječnja 2017. godine zaposlena je u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija. Objavljuje u stručnim časopisima predškolskog odgoja te je doktorandica na doktorskom studiju pedagogije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

KOLEGIJI (asistentica):

  1. Teorije predškolskog odgoja
  2. Igre i djeca
  3. Predškolska pedagogija 1
  4. Predškolska pedagogija 2
  5. Opća pedagogija
  6. Pedagogija
  7. Rad s darovitom djecom