Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Ivana Bančić Čupić

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 23/A
Tel: 377 - 545
E-pošta: ivana.bancic(at)gmail.com

Konzultacije: Raspored konzultacija

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Ivana Bančić Čupić

ZVANJE: asistent

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 17. studenog 2011.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Rođena je 1986. godine u Puli. Studij engleskog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci završila je obranivši diplomski rad iz područja amerikanistike. Od 2010. godine radi u osnovnim školama i Gimnaziji Pula. Pohađa Poslijediplomski doktorski studij književnosti, filma, izvedbenih umjetnosti i kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te priprema disertaciju iz područja američke književnosti. Od 2011. godine kao vanjski suradnik sudjeluje u nastavi na Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti te na Odjelu za ekonomiju i turizam Sveučilišta u Puli. Od 2012. godine zaposlena je kao asistent na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Asistira na kolegijima unutar modula engleski jezik pri učiteljskom studiju, a kao vanjski suradnik izvodi nastavu na studiju informatike. Suautor je sveučilišnog udžbenika iz područja dječje književnosti na engleskom jeziku. Sudjeluje na međunarodnim znanstvenim konferencijama te objavljuje radove.

KOLEGIJI:

  1. Dječja književnost na engleskom jeziku 1
  2. Dječja književnost na engleskom jeziku 2
  3. Dječja književnost na engleskom jeziku 3
  4. Suvremeni engleski jezik III.
  5. Govorne vježbe 1/2