Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Lorena Lazarić

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 24/1
Tel: 377 - 544
E-pošta: lorena.lazaric(at)gmail.com

Konzultacije: Raspored konzultacija

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Lorena Lazarić

ZVANJE: viši predavač

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 4. veljače 2013.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Lorena Lazarić rođena je u Puli. Po završetku studija talijanskog jezika i književnosti na Pedagoškom fakultetu u Puli zapošljava se kao profesor u osnovnoj školi. Od 1999. je sudski tumač za talijanski jezik. Recenzent je udžbenika namijenjenih za učenje talijanskog jezika u predškolskim ustanovama i školama. Dugogodišnji je suradnik AZOO-a: do 2007. voditelj je Županijskog stručnog vijeća za talijanski jezik u osnovnoj školi Istarske županije, višegodišnji je član Državnog povjerenstva za natjecanja iz talijanskog jezika te je član Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita iz talijanskog jezika (od 2013.). Od 2008. godine zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

KOLEGIJI:

  1. Nozioni di didattica della comunicazione orale
  2. Didattica della comunicazione orale 1 i 2
  3. Lingua italiana 1 i 2
  4. Talijanski jezik 1, 2 i 3