Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

doc.dr.sc. Sandra Kadum

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br.
Tel: 377 - 541
E-pošta: skadumbo(at)globalnet.hr

Konzultacije: Raspored konzultacija

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Sandra Kadum

ZVANJE: docent

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: svibanj 2015.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana didaktika

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Rođena je u Puli, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju odgojno-obrazovnog smjera, a zatim na Pedagoškom fakultetu u Puli dvogodišnji studij razredne nastave. Nakon toga, na Filozofskom fakultetu u Zadru, upisuje studij doškolovanja učitelja razredne nastave. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci obranila je 2010. godine magistarski rad pod naslovom Ocjenjivanje učenika u nižim razredima osnovne škole, a 2013. godine na Pedagoškom fakultetu u Kopru (Univerza na Primorskem) doktorsku disertaciju pod naslovom Sustavno uređenje darovitosti u nastavi matematike primarnog obrazovanja. Radila je kao učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi Stoja u Puli. Aktivna je u Matematičkom društvu Istra, gdje kao učitelj mentor drži nastavu darovitim učenicima primarnog obrazovanja. Od 2009. godine zaposlena je kao predavačica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Njeni interesi vezuju se uz rad s darovitim učenicima, didaktičku dokimologiju te didaktiku.

NAGRADE:
2013. godine – studentska nagrada Univerze na Primorskem, Pedagoški fakultet u Kopru

KOLEGIJI:

  1. Didaktička dokimologija
  2. Metodika nastave hrvatskog jezika
  3. Istraživanje u odgoju i obrazovanju
  4. Metodika nastave matematike