Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Muzička akademija u Puli

Vladimir Gorup, v. as.

Kontakt: vladobayan@gmx.de 

+385 91 5275 061

Nastava: Raspored nastave

Konzultacije: Raspored konzultacija

Ispiti: Raspored ispita

Vladimir Gorup

 

Rođen je 1983. u Zaboku. Osnovnu glazbenu školu završio je u Krapini (smjer harmonika), a srednju glazbenu školu u Zagrebu u glazbenom učilištu "Elly Bašić" (smjer harmonika, teorija te kompozicija kao izborni predmet). Studij harmonike nastavlja u Lovranu u klasi prof. Volodimira Balyka, a završava u Puli u klasi prof. Slavka Magdića. Poslijediplomski studij vodi ga u Njemačku, gdje je 2008. diplomirao u klasi prof. Elsbeth Moser s najvišim brojem bodova. Iste godine upisuje studij kompozicije, najprije u klasi prof. Johannesa Schöllhorna, a uspješno diplomira u klasi prof. Snežane Nešić u siječnju 2014.

Vladimir Gorup se bavi izvođačkim, skladateljskim, pedagoškim i improvizatorskim radom. Kao izvođač se izuzetno koncentrirao na komornu glazbu pogotovo u kombinaciji s pjevačima. Vec gotovo 7 godina surađuje sa njemačkom sopranisticom Laurom Pohl s kojom je do sada izgradio 4 programa. Svaki od tih programa se oslanja na posebnu tematiku kao npr. "Bach meets Piazzolla" ili "Canciones españolas- španjolske pjesme". U nekoliko navrata je veoma uspješno izveo veliki Schubertov ciklus pjesama "Winterreise- Zimsko putovanje" u suradnji s basistom Heinzom Maraunom. Također je javno nastupao kao korepetitor na klaviru i harmonici. Kao solo izvođač većinom se koncentrirao na razdoblje baroka, Tango nuevo, te djela Vladislava Zolotarjova. Kao improvizator je nastupao sa renomiranim hannoverskim ansamblom "Megaphon" koji svoje težište stavlja na izvedbu stare i nove glazbe te na slobodnu improvizaciju. Osvojio je brojne nagrade i priznanja na domaćim i međunarodnim natjecanjima i surađivao sa mnogim vrhunskim svjetskim i domaćim pedagozima.

Od nagrada se posebno izdvajaju sljedeće:

 

 • 2003. Međunarodno natjecanje u Trstu - 1. nagrada u kategoriji koncertista te 1. nagrada u kategoriji komorne glazbe (U duu sa flautisticom Anom Kralj)

 

 • 2004. Državno natjecanje u Varaždinu - 2. nagrada (1. nije dodijeljena)

 

 • 2006. Državno natjecanje u Varaždinu - 2. nagrada
 • 2009. Međunarodni susreti harmonikaša u Puli - 1. nagrada u kategoriji komorne glazbe (U duu sa sopranisticom Laurom Pohl)
 • 2009. Međunarodno natjecanje harmonikaša u Klingenthalu - 1. nagrada u kategoriji komorne glazbe (U duu sa sopranisticom Laurom Pohl)
 • 2009. Međunarodno natjecanje komornih sastava u Baden-Badenu - 2. nagrada (U duu sa sopranisticom Laurom Pohl)

Vladimir Gorup se bavi komponiranjem solo kompozicija te manjih i većih komornih sastava, a također i radom na transkripcijama. Mnoge od kompozicija su uspješno praizvedene i naišle na dobar odjek kritike i publike. Izvođene su u Hrvatskoj, Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj, Italiji i Švicarskoj, neke uz suradnju sa renomiranim svjetskim ansamblima kao npr. Esbjerg Ensemble iz Danske koji je sa velikim uspjehom izveo kompoziciju "Trio" za flautu, rog i udaraljke. 

Od najvažnijih kompozicija se izdvajaju sljedeće:

 

 • Partita - za flautu i harmoniku
 • 2 komada za sopran i harmoniku
 • Meditacija i kontrapunkt- za solo harmoniku
 • Varijacije I - za 5 udaraljkaških instrumenta
 • Varijacije II - za violončelo i harmoniku
 • Varijacije III - za tubu i udaraljke- s govornikom u 1. stavku, tekst: Seikilov skolion
 • Los pajaros (Ptice) - za sopran i violinu, tekst: Mario Trejo
 • 4 kanona - za orgulje
 • Trio - za flautu, rog i udaraljke s govornikom u 1. stavku, tekst: Sofoklo, "Elektra"
 • Sekstet - za pikolo flautu, kontrabas-klarinet, rog, tubu, udaraljke i violinu
 • Deseta muza - za mezzosopran, flaut(e) i udaraljke, tekst: Sapfo, fragmenti 50, 117, 116, 93
 • Lesbos - za sopran solo - tekst: Ch. Baudelaire, iz ciklusa "Les fleurs du mal - Cvjetovi zla"
 • Elektrina tužaljka - dramatski monolog za mezzosopran, 2 govornika, blokflaut(e), trombon i udaraljke - tekst: Euripid, "Orest"
 • Aria - za sopran solo, tekst: Sapfo, fragment 20

Kao pedagog stekao je 5 godina radnog iskustva u glazbenoj školi "Fit in music" u Braunschweigu i Hannoveru gdje je predavao harmoniku, klavir i kompoziciju. Od ožujka 2015. radi kao viši asistent na Muzičkoj akademiji u Puli za kolegij Polifonija.