Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Isabella Matticchio, mag. – asistentica

Adresa ureda:

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturoloske studije

I.M. Ronjgov, 1, 52100 Pula – Pola
Kabinet 28/1

Tel.: +385 52 377 526
e-mail: imatticchio(at)unipu.hr; isabella.matticchio(at)gmail.com

Konzultacije u ljetnom semestru 2016./2017.: utorak 10.00 - 11.00

Kratak životopis

Diplomirala je Talijanski jezik i književnost na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli obranivši rad iz Metodike nastave talijanskog jezika. Trenutno je upisana na Poslijediplomski doktorski studij Scienze liguistiche, filologiche e letterarie na Sveučilistu u Padovi gdje surađuje u istraživanjima LCL-a (language and Communication Lab). Provodi istraživanja na području eksperimentalne fonetike s fokusom na prozodijske i ritmicke aspekte u govoru jednojezicnih i dvojezicnih govornika, posebice kod kod pripadnika talijanske manjine koja živi u Hrvatskoj i Sloveniji.
Ostala područja njenog znanstvenog rada i istraživanja su dvojezičnost i višejezičnost, pragmatika, usvajanje jezika i metodika nastave talijanskog jezika.

Asistentica je Prof. dr. sc. Riti Scotti Jurić na kolegijima metodike nastave Talijanskog jezika.

Objavljeni radovi:

Croatian Scientific Bibliography (CROSBI): bib.irb.hr/lista-radova