Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

 

                                           

ZNANSTVENI CENTRI

PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI

Na Fakultetu se izvode jednopredmetni studiji hrvatskog jezika i književnosti, povijesti te japanskoga jezika i kulture. Izvode se i dvopredmetni studiji, i to hrvatski jezik i književnost, povijest, talijanski jezik i književnost, latinski jezik i rimska književnost te japanski jezik i   kultura (u međusobnim kombinacijama).

U okviru studija za nastavnike studentima je dostupan edukacijski paket.