Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Doc. dr. sc. Valter Milovan

Kontakt:

E-mail: vmilovan(at)unipu.hr

Konzultacije

Svakog utorka od 10 do 12h.

Ispitni rokovi

13. lipnja

20. lipnja

4. srpnja

12. rujna

te 26. rujna 2016. godine.

Svi ispiti počinju u 11 sati.

Kratki CV

     Rođen je 1975. godine u Puli. Godine 1998. diplomirao je talijanski jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Puli, a doktorirao 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Život i smrt (u) Piera Paola Pasolinija, pod mentorstvom akademika Mladena Machieda.

     Do 2000. godine radio je kao novinar kulture u Glasu Istre. Danas radi kao viši asistent na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na Odjelu za humanističke znanosti, Odsjeku za talijanistiku. Tajnik je Znanstvene udruge Mediteran koja se pod vodstvom akademika Gorana Filipija, bavi prikupljanjem dijalektalne građe i publikacijom lingvističkih atlasa za Istru i Kvarner.

     Sudjelovao je na više stručnih skupova: Treći Slavistički kongres u Zadru 2002., Perspektive koeksistence ob slovensko-hrvaški meji v Istri u Piranu 2002., 19. kongres AISLLI Civiltà italiana e geografie d'Europa u Puli 2006., Istra u 20. st. u Umagu 2008., U spomen na prof. dr. Josipa Jerneja u Zagrebu 2009., Slovenski dialekti v stiku u Kopru 2009., Zadarski filološki dani 2011., Mediterranean studies u Puli 2012., Barban i barbanština od prapovijesti do danas 2012. i 2013., Šesti hrvatski slavistički kongres Vukovar-Vinkovci 2014., Crtice iz povijesti Kanfanarštine 2014.

Objavljivao je u časopisima Annales, Studi pasoliniani Tabula. 

 

Knjige:

Bilješke o Pasoliniju (Meandar 2011.)

Hrvatsko-talijanski razgovorni priručnik (Dominović 2011.)

Rječnik roverskih i okolnih govora (Dominović, Matica hrvatska, Mediteran 2014.)