Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Dr. sc. Zvonimir Milanović

Kontakt

zmilanov@unipu.hr

Mob. 098 969 76 52

Konzultacije

Utorak 16:00 - 18:00

Ispitni rokovi

  • Zimski ispitni rok: 2. i 27. veljače u 16.00 sati
  • Ljetni ispitni rok: 8. i 22. lipnja; 3. i 10. srpnja u 16.00 sati
  • Jesenski  ispitni rok: 1. i 10. rujna u 16.00 sati

Kratki CV

Magistarski rad obranio 1989. na Varšavskom univerzitetu.

POPIS RADOVA

1. Doktorska disertacija: „Humanizm polski a humanizm chorwacki w dobie wczesnonowożytnej. Idee, związki, paralele“. Disertacija obranjena na Odjelu za Polonistiku Jagiellonskog Sveučilišta u Krakowu 21. XII. 2013 (550 strana).

2. Objavljeni znanstveni radovi u 2015. i 2016. g.

 1) „Przestrzenie sakralne czasów wojny i pokoju w chorwackiej literaturze doby wczesnonowożytnej” [„Sveti prostori u vremenima rata i mira u hrvatskoj književnosti ranonovovjekovne dobi”], u: Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach, ur. Mariola Jarczykowa i Bożena Mazurkowa, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, NR 3317, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015, str. 67-89.

ISSN 0208-6336. ISBN 978-83-8012-589-6 tiskano izdanje, ISBN 978-83-8012-590-2 elektronsko izdanje.

 2) „Djelatnost Jakova Baničevića, Jana Dantyszeka i Frana Trankvila Andreisa s osvrtom na odnos prema Erazmu Rotterdamskom i političkim idejama u povijesnom kontekstu prvih triju dekada XVI. stoljeća”, Književna smotra, br. 175 (1), Zagreb 2015, str. 115-127, ISSN 0455-0463.

3) „Amicitia diplomatica Piotra Tomickog i Stjepana Brodarića u kontekstu austrijsko-ugarskog konflikta u XVI. stoljeću”, Književna smotra, br. 178 (4), Zagreb 2015, str. 91-101, ISSN 0455-0463.

4) „Problemi interpretacije i prevođenja stare književnosti. Nekoliko pitanja, primjedbi i propozicija / Problemy interpretacji i tłumaczenia literatury dawnej. Kilka pytań, uwag i propozycji (tłum. Leszek Małczak)“, Przekłady literatur słowiańskich. Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie. T. 7. Cz. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016. ISSN: 1899-9417. e-ISSN: 2353-9763. Dostupno u bazama: BazHum, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus International, CEJSH. Autorskih strana ukupno 14, elektronsko izdanje.

 

3. Recenzirani rad, prihvaćen za tisak za jesen 2016.

Ethos, ethnos, politeia. Etnički identitet i političke strategije u razdoblju renesanse“. Recenzirani izvorni znanstveni rad, prihvaćen za tisak, za Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa „Malićevi dani“, u planu za tisak za studeni 2016, sadrži 28 stranica teksta.

 

4. Autorske knjige – (udžbenici i priručnici)

 

 1) Hereditas linguae Latinae. Udžbenik latinskog jezika za gimnazije. Prvo izdanje, Zrno-print Zagreb 2007, 270 strana. ISBN 953-97270-0-6. 970825115.

 2) Hereditas linguae Latinae. Udžbenik latinskog jezika za gimnazije. Novo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, VBZ Zagreb 2014, 192 strane s rječnikom. ISBN 978-953-201-269-9.

 3) Hereditas linguae Latinae. Radna bilježnica iz latinskog jezika za gimnazije. Novo, izmijenjeno, dopunjeno izdanje, VBZ Zagreb 2014, 149 strana. ISBN 978-953-201-268-2.

 4) Hereditas linguae Latinae. Udžbenik latinskog jezika za osnovne škole s klasičnim programom, VBZ Zagreb 2014, 193 strane s rječnikom. ISBN 978-953-304-643-3.

 5) Hereditas linguae Latinae. Radna bilježnica iz latinskog jezika za osnovne škole s klasičnim programom, VBZ Zagreb 2014, 149 strana. ISBN 978-953-304-644-0.

6) Hereditas linguae Latinae. Didaktičke i metodološke upute za nastavnike, VBZ Zagreb 2016, 71 strana.

 

 

5. Popularizacija antike i renesansne kulture – knjige prijevoda s latinskog i grčkog

 

1) Erazmo Roterdamski, Pohvala ludosti, Cid-nova, Zagreb 2009 (prvo izdanje 1999), 10 strana uvodni esej i 160 strana prijevoda s latinskog jezika uz komentare u bilješkama. ISBN 953-6566-15-X.

2) Diogen Laertije, Životi i misli istaknutih filozofa, NA Zagreb 2008, 135 strana prijevoda s grčkog jezika i bilješke (izbor cijelina iz Laertijeva djela). ISBN978-953-7511-02-9.

3) Lucije Anej Seneka, Dijalozi. O postojanosti mudraca, O providnosti, O sretnom životu, Florilegij, NA, Zagreb 2007, 25 strana uvodni esej i 170 strana prijevoda s latinskog jezika. ISBN 978-953-7511—01-2.

4 ) Marko Tullije Ciceron, O dužnostima, NA Zagreb 2007, 200 strana prijevoda s latinskog jezika uz komentare u bilješkama. ISBN 953964319-8.

5) Marko Tulije Ciceron, Život i djelo. Lelije o prijateljstvu, preveo, opremio bilješkama i uvod napisao Zvonimir Milanović. Cid-nova Zagreb 2007, 85 strana pregledne studije o Ciceronu i 70 strana prijevoda s latinskog uz bilješke i komentar. ISBN 978-953-6566-83-9.

6) Marko Aurelije Autokrator, Samomu sebi, „CID“ Zagreb, Zagreb 2001 (prvo izdanje 1996), 160 strana strana prijevoda s grčkog, komentar i bilješke 20 strana. ISBN 953-6141-30-2.

  

6. Prijevodi, transkripcije i redakture tekstova

1) Czesław Miłosz. O putovanjima kroz vrijeme. S poljskog preveo Siniša Kasumović, redaktura Zvonimir Milanović. Naklada Ljevak, Zagreb 2015, 345 stranica. ISBN 978-953-303-836-0. Usklađivanje prijevoda s poljskim izvornikom, redaktura teksta, prepjev poljske poezije na hrvatski jezik, ispravak i nadopuna primjedaba u bilješkama/fusnotama.

2) Gaj Julije Cezar. Moji ratovi. Prijevod i napomene Ton Smerdel, recenzenti Hrvoje Gračanin i Neven Jovanović, redaktura prijevoda Zvonimir Milanović. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2013. ISBN 978-953-222-614. Ukupno 569 stranica.

3) De republica ecclesiastica libri X Auctore Marco Antonio de Dominis Archiepiscopo Spalatensi. Libri I, II. Recenzija: akademik prof.dr.sc. Ivan Golub, urednik dr.sc. Ante Maletić, lektura Zvonimir Milanović, Lamaro d.o.o. Split 2003, 742 stranice. ISBN 953-97256-3-1. Transkripcija latinskog teksta – tiska iz XVII. stoljeća, obrada interpunkcija u tekstu te prijenos citata u fusnote, ukupno 742 stranice.

4) Marko Antonije de Dominis. O miru među religijama – poslanica, u: M. A. D. Izabrani radovi 1, recenzija: akademik prof.dr.sc. Ivan Golub, urednik dr. sc. Ante Maletić, Lamaro d.o.o. Split 2002, str. 159-213. ISBN 953-97256-1-5. Prijevod tiskanog teksta iz XVII. st. s latinskog jezika uz napomene u bilješkama/fusnotama.

5) Alka Starac, Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji I i II. Arheološki muzej Istre, lektura Zvonimir Milanović. Pula 1999. ISBN 953-6153-11-4. Redaktura i lektura grčkih i latinskih tekstova.

 

7. Ostali radovi

 

1. „Duch Europy w kulturze renesansowej Polski i Chorwacji oraz Dalmacji – The spirite of Europe...“, Herito. Heritage, culture and the present. Nr 11, MCK – ICC Kraków 2013, str. 74-88 (dvojezični poljski i engleski tekst). ISSN 2082-310X.

 

2. „Lelije o prijateljstvu“, Amoenitates vel lepores Philologiae, Książka jubileuszowa ku czci Profesora dr-a hab. Wacława Twardzika, ur. Roman Mazurkiewicz, Instytut Języka Polskiego PANU, Wyd. Lexis Kraków 2007, str. 415-417. ISBN 978-83-89425-39-3.

3. Tar, Frata, Vabriga: kulturna baština, Edicija „Hereditas Histriae“, uredila: Dragana Lucija Ratković. Prijevod fragmenata s latinskog o biskupskim vizitacijama – Zvonimir Milanović, Poreč 2006, ISBN 953-6302-43-8.

4. „Hrvatski latinisti u podijeljenoj Europi“, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa „Latinitet u Europi – Latinitas in Europa; urednik Darko Deković. Pokrovitelj HAZU, Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci, Rijeka 2004, str. 427-433, ISBN 953-6035-19-7.

5. Temelji antičke historiografije. Esej o starovjekovnoj historiografiji. Nova Istra, IV, XIII. 2-3, Pula 1999, str. 271-289. ISSN 1331-0321.

6. Od Gombrowicza natrag do Erazma. Esej o suvremenoj književnosti (5 strana) i prijevodi s poljskog Witolda Gombrowicza (Przeciwko poetom – ''Protiv pjesnika''), Czesława Miłosza (List do Gombrowicza – ''Pismo Gombrowiczu'') i Erazma Rotterdamskog s latinskog (Stultititae laus – ''Pohvala ludosti''), ukupno 50 strana. Nova Istra, III, XI, 4, Pula 1998/1999, str. 166-222. ISSN 1331-0321.

7. Pjesme, Nova Istra, III, IX, 2, Pula 1998, str. 51-55. ISSN 1331-0321.

8. Pjesme – Zvijezda u kamenu. Nova Istra, II, VII, 4, Pula 1997, str. 152-155. ISSN 1331-0321.

 9. Mathias Flacius Illirycus, Prologus primae partis Clavis Scripturae Sacrae (Matija Vlačić Ilirik, Predgovor prvom dijelu Ključa Svetoga pisma). Nova Istra II, VII, 4, Pula 1997, str. 190-203, prijevod s latinskog jezika i komentar u bilješkama. ISSN 1331-0321.

10. Philippa Lacea Polana Illyrica – Carmen Saphicum (članak o pulskoj pjesnikinji iz XVI. st. i prijevod sapfičkih stihova). Nova Istra, II, IV, 1, Pula 1997, str. 45-49. ISSN 1331-0321.

 

I. SIMPOZIJI I ZNANSTVENI SKUPOVI – AKTIVNOSTI I IZLAGANJA

1. Simpozij „Antun Vrančić“, Zagreb, svibanj 2004. Tema izlaganja: „Zastupljenost hrvatskih latinista u nastavi latinskog jezika u općim gimnazijama“.

2. Međunarodni znanstveni skup „Latinitet u Europi s posebnim osvrtom na hrvatski latinitet nekad i danas“, Rijeka-Krk, listopad 2004. Tema izlaganja: „Hrvatski latinisti u podijeljenoj Europi“.

3. Simpozij: „Susreti hrvatskih književnika iz dijaspore“, Rovinj 13-15 listopada 2005, član organizacijskog odbora i moderatora skupa (2005-2010).

4. Međunarodni znanstveni skup „Humanistička naobrazba: temelj hrvatskog i europskog identiteta“ (400 godina Klasične gimnazije u Zagrebu), listopad 2006. Tema izlaganja: „Hrvatski latinizam i civilizacijski kontinuitet“.

5. Međunarodni slavistički skup, Opatija, srpanj 2008. Tema izlaganja: „Hrvatsko-poljski odnosi u XV. i XVI. stoljeću“.

6. „Treći dani u čast dr. Veljka Gortana“, Zagreb 25. travnja 2009. Tema izlaganja: „Tradicija i njeno naslijeđe“.

7. Poljska, Krakow, veljača 2009, izlaganje na Odjelu za Polonistiku Jagiellonskog Sveučilišta u Krakowu s temom: „Što je to hrvatski humanizam“? [„Co to jest humanizm chorwacki?“].

8. Poljska, Krakow, veljača 2013, izlaganje: „Dialogus de laudibus Herculis. Rozmowa poety i teologa w Dialogu o Herkulesie Marka Marulića“, Odjel za Polonistiku Jagiellonskog Sveučilišta. 9. Međunarodni znanstveni skup „Malićevi dani“, listopad 2015. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, tema izlaganja: „Ethos, ethnos, politeia. Etnički identitet i političke strategije u djelatnosti istaknutih hrvatskih i poljskih humanista razdoblje renesanse.“

10. Poljska, Katowice, prosinac 2015, gostujuće predavanje: „Humanizm polski a humanizm chorwacki w dobie wczesnonowożytnej. Idee, związki, paralele“.

11. Pula, veljača 2016, izlaganje: „Klasični jezici i Europa“ za nastavnike klasičnih jezika na skupu profesora latinskog jezika u gimnazijama i srednjim školama.

12. Poljska, Krakow lipanj 2016, međunarodni znanstveni skup „Poljsko-hrvatske veze kroz stoljeća. Povijest, kultura, književnost“. Izlaganje: „Muza dalmatinska i sarmatska. Intelektualna i politička sinergija poljskih i hrvatskih humanista u XVI. stoljeću“.

· Učešća na sastancima i godišnjim skupštinama HDKF-a u Zagrebu i ranijih godina na skupovima Euroclassica Academia Ragusina u Dubrovniku.

· Dvije međunarodne stipendije iz 2013. godine: „Fund of Queen Jadwiga“ (jedan mjesec) i „Thesaurus Poloniae – International Cultural Centre in Cracow“ (tri mjeseca) uz znanstveni staž na Jagiellonskom Sveučilištu.