Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

dr. sc. Snježana Močinić

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 24/1
Tel: 377 - 544
E-pošta: nmocinic(at)net.hr

Konzultacije/Consultazioni: Raspored konzultacija

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Snježana Močinić

ZVANJE: viši predavač

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 8. travnja 2015.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
područje društvenih znanosti, polje pedagogije, grana didaktika

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Rođena je 15. studenog 1956. godine u Labinu. Poslijediplomski znanstveni magistarski studij završila je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci (sadašnji Filozofski fakultet) 2004. god., a sveučilišni doktorski studij pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2015. godine.
Radno iskustvo stječe najprije kao učiteljica razredne nastave u talijanskim osnovnim školama, zatim kao predavač na Filozofskom fakultetu i Visokoj učiteljskoj školi u Puli, Sveučilišta u Rijeci. Preustrojem pulskih visokoškolskih ustanova nastavlja raditi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, sadašnjem Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Nositeljica je i realizatorica nekoliko metodičkih kolegija s nastavom na talijanskom jeziku. Uz nastavni rad, sudjelovala je u izradi i doradi više studijskih programa, preuzimala odgovorne organizacijske i vodeće poslove te bila članica povjerenstava i odbora na razini sastavnica Sveučilišta. Od 2000. godine predsjednica je Povjerenstva za stručne ispite odgajatelja predškolske djece na talijanskom jeziku. Od 2005. godine vrši dužnost voditeljice Katedre za studij na talijanskom jeziku, a od 2015. godine vrši dužnost predstojnice Odsjeka za učiteljski studij i predškolski odgoj na talijanskom jeziku. Objavila je brojne stručne i znanstvene radove te surađivala na dvama nacionalnim znanstvenim projektima i jednom međunarodnom.

KOLEGIJI:

  1. Metodika nastave prirode i društva 1, 2 i 3
  2. Metodika talijanskog jezika 1, 2 i 3
  3. Programiranje rada razrednika
  4. Teorijske osnove metodike upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova
  5. Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova 1 i 2
  6. Djeca i igre
  7. Stručna praksa

Didaktički materijali/Materiali didattici

Didaktički materijali/Materiali didattici