Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Đeni Zuliani, v.pred.

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 24/1
Tel: 377 - 544
E-pošta: jennyzuliani(at)yahoo.it

Konzultacije: Raspored konzultacija

 

 

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Đeni Zuliani

ZVANJE: viši predavač

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 26. studenog 2012.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Rođena je 1979. u Vinežu, Labin. Osnovnu i srednju školu pohađa u Labinu te 1998. završava jezičnu gimnaziju u Srednjoj školi Mate Blažina. Iste godine upisuje studij psihologije na Sveučilištu u Padovi, Italija, koji završava 2004. godine. Rješenjem o priznavanju visokoškolske kvalifikacije od 31. kolovoza 2006. godine Agencije za znanost i visoko obrazovanje stječe akademski naziv magistra psihologije.
2007. godine zapošljava se na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a za uzoran pedagoški rad na istom Fakultetu 2008. godine dobiva pohvalnicu.
2008. upisuje poslijediplomski doktorski studij iz psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te izrađuje doktorsku disertaciju pod naslovom Procjena hipoteze kontakta u integracijskim razredima pod mentorstvom prof. dr. sc. G. Keresteš.
Sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima te objavljuje znanstvene i stručne radove.

FUNKCIJE I NAGRADE:

 1. Tajnica časopisa Metodički obzori
 2. Voditeljica psihološkog savjetovališta za studente i studentice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 3. Članica znanstvene udruge Pietas Julia
 4. Članica International Society for the Study of Behavioural Development
 5. Dobitnica zahvalnice Udruge Labin Zdravi grad (17.5.2012.)

KOLEGIJI:

 1. Opća psihologija
 2. Razvojna psihologija
 3. Trening socijalnih vještina
 4. Rani emocionalni poremećaji
 5. Edukacijska psihologija 1
 6. Edukacijska psihologija 2
 7. Psicologia dell'età prescolare
 8. Disturbi emozionali in età precoce
 9. Esercitazioni delle competenze sociali