Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

doc.art. Aleksandra Rotar

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 3
Tel:
E-mail: aleksandra.rotar(at)gmail.com 

Konzultacije: Raspored konzultacija

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Aleksandra Rotar

ZVANJE: Doc. art.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 18. ožujka 2011.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
umjetničko-nastavno zvanje DOCENTA za umjetničko područje, polje likovnih umjetnosti, grana likovna pedagogija

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Rođena je u Pazinu. U Puli je maturirala na Odjelu za grafički dizajn COUO „Branko Semelić“, danas Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna. Godine 1982. upisala je Akademiju za primijenjenu umjetnost u Beču. Diplomirala je i stekla titulu magister artium u klasi za vizualno medijsko oblikovanje (prof. Peter Weibel). Od 1991. godine predaje grupu stručnih predmeta (pismo, grafički dizajn, tipografiju) na grafičkom odjelu Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn u Zagrebu. Potom radi u Osnovnoj školi Tone Peruška u Puli (predavala puno radno vrijeme predmet likovna kultura). Povremeno je vodila likovne radionice s djecom uzrasta od 7 do 18 godina u Udruzi Mendula, Udruzi Gradska radionica mladih i privatno. Područje djelovanja: slikarstvo, grafika, grafički dizajn, scenografija, instalacija, ilustracija, kompjuterska grafika, animirani film te pedagoški rad (bila asistentica red. prof. Veri Kos-Paliska na Pedagoškom fakultetu u Puli, potom predavala na studiju Predškolski odgoj Likovnu kulturu, Metodiku likovne kulture, Grafiku te na studiju Razredna nastava Likovnu kulturu, Grafiku i dizajn na Odjelu za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli).
4. ožujka 1997. godine birana u naslovno suradničko zvanje ASISTENT iz područja humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti za predmet LIKOVNA KULTURA na Pedagoškom fakultetu u Puli.
4. studenog 2007. godine izabrana u naslovno zvanje VIŠI PREDAVAČ u umjetničkom području, polje likovna umjetnost, na vrijeme od pet godina na Visokoj učiteljskoj školi u Puli.
18. ožujka 2011. godine izabirana u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENTA za umjetničko područje, polje likovnih umjetnosti, grana likovna pedagogija, na Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Na Sveučilištu za primijenjenu umjetnost u Beču (Universität für angewandte Kunst in Wien) na Institutu za umjetničke znanosti, umjetničke pedagogije i umjetničko obrazovanje, upisala doktorski studij kod prof. em. dr. phil. Manfreda Wagnera.

FUNKCIJE:

 1. članica Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli,
 2. članica Povjerenstva za provedbu intervjua,
 3. članica Povjerenstva za nabavu,

KOLEGIJI:

 1. Likovna kultura (US3)
 2. Metodika likovne kulture 1 (US4)
 3. Metodika likovne kulture 2 (US4)
 4. Metodika likovne kulture 3 (US5)
 5. Likovno stvaralaštvo – grafika (PO2)
 6. Metodika likovne kulture 1 (PO3)
 7. Metodika likovne kulture 2 (PO3)
 8. Uvod u povijest likovnih umjetnosti (KIT1)