Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Robert Matijašić

Rodio se u Puli 1957, diplomirao arheologiju (A) i engleski jezik i književnost (B) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. Radio kao kustos i viši kustos u Arheološkom muzeju Istre u Puli, u Odjelu za antičku arheologiju (ravnatelj muzeja 1991-94). Sudjelovao je na arh. terenskim istraživanjima, samostalno vodio istraživanja u Puli. Također je sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. U više navrata boravio na kraćim studijskim boravcima na Sveučilištu u Padovi (1981), u Francuskoj školi u Rimu (Ecole Francaise de Rome, 1985, 1991), na Sveučilištu u Macerati (1997, 1999), na Sveučilištu u Oxfordu (2004).
 
Magisterij, lipanj 1985: Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium i njihova naseljenost od I. do III. stoljeća"). FF Zagreb (Centar u Dubrovniku). Doktorat, siječanj 1994: "Gospodarska povijest antičke Istre: arheološki izvori za poznavanje društveno gospodarskih odnosa u Istri u antici, I-III st." FF Zagreb.

Na Sveučilištu radi od 1996, tada u zvanju docenta, izv. prof. od 2001, red. prof. od 2006, a red. prof. u trajnom zvanju od 2011. Kao vanjski suradnik predavao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, kao gostujući profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, i na Sveučilištu u Zadru.  Predavao je i na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Padovi (scuola di specializzazione), 1999. i 2003. Na Filozofskom fakultetu u Puli bio je prodekan (1998-2002) i dekan (2002-2006), a zatim prorektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (2006-2009) i rektor (2009-2013).

Bio je voditelj više znanstvenih projekata Ministarstva znanosti RH, međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata. U svinju 2014. izabran je za člana suradnika HAZU.
Bio je glavni je urednik časopisa "Tabula" (Filozofski fakultet u Puli) od 1999. do 2005, a član je uredničkog ili znanstvenog odbora više domaćih i inozemnih znanstvenih časopisa. Član je Hrvatskog arheološkog društva (HAD), Hrvatskog znanstvenog društva za povijest zdravstvene kulture (Rijeka), Katedre za povijest Čakavskog sabora (Pazin). Od 2008. do 2012. bio je voditelj Sekcije za staru povijest Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ). Od rujna 2015. je predsjednik Čakavskog sabora Žminj.

 

Bibliografija