Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Ivan Jurković

Rođen 1961. god. u Puli. Na Zagrebačkom sveučilištu je od 1979. studirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Teološkom katoličkom fakultetu i na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta. Poslijediplomski studij je upisao 1994. na Odsjeku za srednjovjekovnu povijest (Medieval Department) Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti (Central European University – Budapest), gdje je magistrirao i doktorirao na temama sudbine hrvatskih (ne)plemenitih prognanika za trajanja osmanske opasnosti. Od 1994. je bio stipendist Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti, Štajerskoga zemaljskog arhiva (Steiermärkische Landesarchiv – Graz) i Yale sveučilišta (Yale University – New Haven), suradnik domaćih i međunarodnih projekata (Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli), te sudionik tuzemnih i inozemnih znanstvenih skupova. Od 2007. do 2014. voditelj je znanstvenog projekta “Srednjovjekovna Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI. st.)”, a od 2012. voditelj partnerskog udjela Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u međunarodnom projektu “IPA: Adriatic fortresses and military areas – ADRIFORT”. Na Odsjeku za povijest FF-a u Puli od 1996. do kraja 2006., a potom na Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli drži kolegije iz hrvatske srednjovjekovne povijesti. U znanstveno-nastavnom je zvanju docenta od 15. rujna 2005. do 10. srpnja 2010. kada je potvđen u zvanju izvanrednog profesora. Znanstveni mu je pisani i urednički opus (knjige, znanstveni, stručni i pregledni članci) u najvećoj mjeri tematski definiran sudbinom hrvatskog plemstva u vrijeme osmanske ugroze (XV.-XVI. st.) te kasnosrednjovjekovnom i ranonovovjekovnom povješću Istre.

Popis radova