Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Slaven Bertoša

Prof. dr. sc. Slaven Bertoša diplomirao je povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na Facoltà di Lettere e Filosofia na Università degli Studi „Ca’ Foscari” u Veneciji. Pohađanjem predavanja na Università Italiana per Stranieri u Perugiji usavršio se u poznavanju talijanskog jezika, književnosti, povijesti i kulture. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranio je magistarski rad i doktorsku disertaciju. Redovitim profesorom u trajnom zvanju, najmlađim u Republici Hrvatskoj na polju povijesti, izabran je 2013.
Temeljno područje njegovog znanstvenog interesa odnosi se na istraživanje gospodarskih, društvenih, etničkih, vjerskih, a posebice migracijskih i kolonizacijskih prilika u Istri i na Kvarneru u srednjem i novom vijeku. Posebnu pozornost posvećuje proučavanju matičnih knjiga, starih kaštela, napuštenih naselja i kulturno-povijesnog nasljeđa. Već preko 20 godina obavlja istraživanja u mnogim bibliotečnim i arhivskim fondovima u zemlji i inozemstvu. Na našem sveučilištu, na studijima povijesti, kulture i turizma i razredne nastave, predaje kolegije iz hrvatske i svjetske novovjekovne prošlosti, a punih je 11 godina bio i vanjski suradnik Filozofskog fakulteta u Rijeci. Bio je voditelj i suradnik niza projekata, među kojima se posebice ističe „Biografski leksikon Ilirskih provincija” Instituta Napoléon pri Université Sorbonne u Parizu. Član je mnogih stručnih udruga i uredničkih vijeća domaćih i međunarodnih časopisa, a također i suradnik gotovo svih znanstveno-stručnih edicija s polja povijesti u Hrvatskoj. Istaknuo se i kao sudionik predstavljanja mnogobrojnih izdanja; recenzent je knjiga, članaka te znanstvenih i stručnih projekata. Autor je 8 knjiga i oko 340 bibliografskih jedinica, uglavnom izvornih znanstvenih i preglednih radova. Nastupio je na 80 znanstvenih skupova. Dobitnik je Zlatne povelje Matice hrvatske, a za posebne zasluge u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu te u javnoj djelatnosti koja je imala za cilj promociju, širenje i primjenu rezultata znanstveno-istraživačke djelatnosti, primio je „Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci”, prve sveučilišne zaklade u Republici Hrvatskoj.

OPŠIRNIJI CV
ENGLISH CV

BIBLIOGRAFIJA