Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta, poslijedoktorandica

E-adresa: vvitkov(pri)unipu.hr

Konzultacije: e-poštom

Životopis

Rođena je 1983. u Puli gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studirala je hrvatski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Puli. Diplomski rad na temu Sličnosti i razlike između današnjih pravopisa hrvatskoga jezika pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Zoričića obranila je 2006. godine. Bila je profesorica u jednoj osnovnoj i jednoj srednjoj školi. Provodila je edukativne radionice u osnovnim i srednjim školama te sa studentima. Poslijediplomski doktorski studij kroatistike (jezični smjer) upisala je 2008. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. obranila je disertaciju Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Istri na korpusu časopisa Naša sloga od 1900. do 1915., pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Samardžije.

 

Na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli asistira na sljedećim kolegijima: Jezične vježbe, Povijest hrvatskoga pravopisa, Leksikologija hrvatskoga standardnog jezika, Jezično savjetništvo, Lingvistika jezičnih dodira, Kultura govorenja i pisanja.

Područja su njezina znanstvenoga interesa normiranje hrvatskoga standardnog jezika i jezici u kontaktu.

 

Od 2014. suradnica je na projektu Stvaranje socijaliatičkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (voditelja doc. dr. sc. Igora Dude).

 

 

Izlaganja na znanstvenim skupovima

 • Jezik istarske periodike u drugoj polovici 20. stoljeća (s dr. sc. T. Fonović Cvijanović) - 5. Kongres hrvatskih povjesničara: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi, 5. - 8. listopada 2016., Zadar
 • Jezična politika u praksi (na primjeru jezika radnika i omladine u Istri u socijalizmu) (s dr. sc. Teodorom Fonović Cvijanović) - CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike, 3. - 5. lipnja 2016. u Rijeci
 • Osobitosti leksika Naše sloge - Međunarodni znanstveni skup Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta, 15. - 17. listopada 2015. u Puli
 • Jezik Raškoga rudara (s dr. sc. Teodorom Fonović Cvijanović) - Drugi međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi, 1. - 3. listopada 2015. u Puli
 • Istarski borac kroz jezičnu prizmu - Međunarodni znanstveni skup 15. Dani Mate Demarina, 23. i 24. travnja 2015. u Puli
 • Tvorba riječi od talijanskih primljenica u Našoj slogi - Šesti hrvatski slavistički kongres, 10. - 13. rujna 2014. u Vukovaru i Vinkovcima
 • Suvremeni pogledi na jezična pitanja u Hrvatskome listu (s Teodorom Fonović Cvijanović) - Riječki filološki dani 2012., od 22. do 24. studenoga 2012. u Rijeci
 • Morfološka adaptacija talijanizama u Našoj slogi - 15th Annual Congress of the Mediterranean Studies Association, 30. svibnja - 2. lipnja 2012., Pula
 • Talijanizmi u Našoj slogi - Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozij: Susret kultura (The Sixth International Interdisciplinary Symposium: Encounter of cultures), 1. prosinca 2011. u Novom Sadu (Srbija)
 • Odnos sintaktičke norme u hrvatskim normativnim priručnicima i u mladih (s Teodorom Fonović Cvijanović) - Međunarodna znanstvena konferencija "Norma i antynorma w wielkich i małych językach współczesnej Slavii", od 15. do 16. rujna 2011., Opole (Poljska)
 • Lektor naš neophodni - Drugi asistentski dan (Znanstveni skup asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli), 17. studenoga 2010. u Puli
 • Pravopisna norma u srednjoškolskim udžbenicima hrvatskoga jezika (s dr. sc. Blaženkom Martinović i dr. sc. Davidom Mandićem) - Međunarodna znanstvena konferencija "Opismenjevanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih - vprašanja, dileme, rešitve", od 7. do 8. svibnja 2010. u Žalcu (Slovenija)
 • Tragom pravopisnih nedoumica - Asistentski dan (Znanstveni skup asistenata Odjela za humanističke znanosti i Odjela za studij na talijanskom jeziku), 29. listipada 2009. u Puli

Bibliografija

 • Istarski borac kroz jezičnu prizmu u Jezik, umjetnosti i tradicija u građanskom odgoju i obrazovanju (ur. I. P. Gortan-Carlin, I. Bančić Čupić), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2016., 67. - 80. (pregledni rad)
 • Jezik i pravopis Naše sloge 1914. i 1915. - pogled stoljeće unatrag, Tabula 13/1, Tiskara Kerschoffset Zagreb d. o. o., Pula 2015., 121. - 132.
 • Hrvatski jezik u Hrvatskome listu (u suautorstvu s Teodorom Fonović Cvijanović), Riječki filološki dani 9 - Zbornik radova, Rijeka, 2014., 541 - 549.
 • Odnos sintaktičke norme u hrvatskim normativnim priručnicima i u mladih (u suautorstvu s Teodorom Fonović Cvijanović), Studia Slavica XVI, Uniwersytet Opolski, Opole, 2012., 105 -118.
 • Pravopisna norma u srednjoškolskim udžbenicima hrvatskoga jezika (u suautorstvu s dr. sc. Blaženkom Martinović i dr. sc. Davidom Mandićem), Zbornik članaka s Međunarodne znanstvene konferencije "Opismenjevanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih - vprašanja, dileme, rešitve", od 7. do 8. svibnja 2010. u Žalcu (Slovenija), Ljubljana 2010.: str. 22 - 37.

 Prikazi

 • Pogled u jezičnu tradiciju Ližnjanštine (prikaz knjige Govori općine Ližnjan Line Pliško i Davida Mandića), Tabula 9, Stega tisak d.o.o., Pula, 2011.

 

Lista radova iz bibliografije CROSBI