Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

prof. dr. sc. Nevenka Tatković

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 23/A
Tel: 377 - 545
E-pošta: ntatkovic85(at)gmail.com

Konzultacije: Raspored konzultacija

 

 

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Nevenka Tatković

ZVANJE: redoviti profesor

DATUM POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE: 06. 05. 2013.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
Interdisciplinarno područje, izborna polja pedagogija i informacijske i komunikacijske znanosti

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Diplomirala je pedagogiju i psihologiju na Filozofskom fakultetu u Ljubljani 1975. godine. Poslijediplomski magistarski Interdisciplinarni studij bibliotekarstva, dokumentacije i informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu završila je 1983. godine, a doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci 1995. godine. Nakon rada u Osnovnoj školi „S. Vukelić“ u Rovinju, 1979. godine započinje s radom na fakultetu u Puli. Bila je glavni istraživač dvaju znanstvenih projekata (MZOŠ) kojima je u sustav visokog obrazovanja uvela dvije znanstvene novakinje, surađivala je na četirima nacionalnim projektima i jednom međunarodnom (Slovenija). Bila je recenzent i sudjelovala u izradi osam preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studijskih programa u Hrvatskoj i Sloveniji, recenzirala je velik broj znanstvenih radova za zbornike, znanstvene časopise i knjige, urednica je sedam znanstvenih publikacija, organizirala je tri znanstvena skupa, objavila velik broj znanstvenih radova i knjigu te sudjelovala na mnogim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Pokrenula je studij razredne nastave s pojačanim predmetima (informatika i engleski) u okviru Visoke učiteljske škole u Puli 2000. godine. Sudjelovala je u radnim grupama za izradu bolonjskih studijskih programa, za uvođenje Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, državne mature, u izradi Elaborata za osnivanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, adaptaciju i opremanje Visoke učiteljske škole. Bila je članica mnogih povjerenstava na razini Odjela i rektorata, mentor pri izradi velikog broja diplomskih i završnih radova. Dobitnica je zahvalnice Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za doprinos uvođenju državne mature u hrvatski školski sustav i provedbu projekta “Daljnji razvoj HKO“. Obnašala je čelne dužnosti (u dva mandata dekanica je Visoke učiteljske škole i pročelnica Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja te zamjenica pročelnika Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile te v.d. pročelnice). Od listopada 2013. prorektorica je za nastavu i studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Znanstvena bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=110851