Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović, poslijedoktorandica

E-pošta: tfonov(pri)unipu.hr

Konzultacije: u vrijeme ispitnih rokova - srijedom od 9 do 10:30

Rođena je 1977. godine u Vinežu (općina Labin). Osnovnu školu završila je u Potpićnu, a jezičnu gimnaziju u Srednjoj školi Mate Blažine u Labinu. Upisala je Filozofski fakultet u Puli (smjer Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost). Taj je studij završila obranivši diplomski rad iz Suvremenoga hrvatskoga književnog jezika na temu Oživljenice u današnjem hrvatskom književnom jeziku. Od 2000. do 2004. radi u Srednjoj školi Mate Balote u Poreču kao profesor hrvatskoga jezika i književnosti. Godine 2001. upisala je Poslijediplomski znanstveni studij kroatistike (jezični smjer) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Obranila je disertaciju iz područja novije povijesti hrvatskoga standardnog jezika naslova Juraj Dobrila i hrvatski jezik u Istri, pod mentorstvom prof. dr. sc. I. Zoričića. Na Odsjeku za kroatistiku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli asistira na kolegijima Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika, Lingvistika teksta, Tvorba riječi, Hrvatski standardni jezik u 20. stoljeću, Uporabni tekstovi i Hrvatski jezik u Istri u 19. i 20. stoljeću.

Sudjelovala je u radionicama o promicanju kvalitete nastave u školi te završila I. i II. fazu projekta Teorija izbora u školi: Put ka kvalitetnoj školi - školi bez prisile.

Od 2014. članica je Odbora za nastavu i studente Odjela za humanističke znanosti.

Od 2014. suradnica je na projektu Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (voditelj doc. dr. sc. Igor Duda).

Izlaganja na znanstvenim skupovima:

 

 • O početcima standardizacije hrvatskoga jezika u Istri, Slowianszczyzna dawniej i dzis: jezyk, literatura, kultura 3, Miedzynarodna interdyscyplinarna konferencja naukowa, 16. i 17. ožujka 2017., Wroclaw (Poljska)
 • Jezik istarske periodike u drugoj polovici 20. stoljeća (s V. Vitković Marčeta), 5. Kongres hrvatskih povjesničara: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi, od 5. do 8. listopada 2016., Zadar
 • Jezična politika u praksi (na primjeru jezika radnika i omladine u Istri u socijalizmu) (s V. Vitković Marčeta) - CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike, od 3. do 5. lipnja 2016., Rijeka
 • Jezik Dobrilinih pisama, 1. Međunarodni znanstveni skup Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta, od 15. do 17. listopada 2015., Pula
 • Jezik Raškoga rudara (s Vanessom Vitković Marčeta), 2. Međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi, od 1. do 3. listopada 2015., Pula
 • Jezična analiza lista Naš glas, 3. Međimurski filološki dani, 12. i 13. ožujka 2015., Čakovec
 • Morfološke značajke dvaju Dobrilinih molitvenika, 6. Hrvatski slavistički kongres, od 10. do 13. rujna 2014., Vukovar - Vinkovci
 • Suvremeni pogledi na jezična pitanja u Hrvatskome listu (s Vanessom Vitković), Riječki filološki dani 9, od 22. do 24. 11. 2012., Rijeka
 • Jezične značajke Dobriline poslanice iz 1867. godine, Znanstveni skup Dr. Juraj Dobrila (1812. - 2012.) i stoljeće pjesme Krasna zemljo (1912. - 2012.), 25. i 26. listopada 2012., Pula - Pazin
 • Jezična i pravopisna analiza prve Dobriline poslanice iz 1858. godine, 15th Annual Congress of the Mediterranean Studies Association, 30. svibnja - 2. lipnja 2012., Pula
 • Odnos sintaktičke norme u hrvatskim normativnim priručnicima i u mladih (s Vanessom Vitković) - Međunarodna znanstvena konferencija "Norma i antynorma w wielkich i małych językach współczesnej Slavii", od 15. do 16. rujna 2011., Opole (Poljska)
 • Briga i svijest o hrvatskome jeziku u Istri na početku XX. stoljeća (s primjerima iz Naše sloge), 5. Hrvatski slavistički kongres, od 7. do 10. rujna 2010., Rijeka
 • Hrvatski jezik u Istri potkraj 19. i u početku 20. stoljeća, Zadarski filološki dani 3, 5. i 6. lipnja 2009., Zadar
 • Hrvatski jezik u Istri na početku XX. stoljeća, Znanstveni skup o Istri u XX. stoljeću, 9. i 10. svibnja 2008., Umag

Objavljeni radovi

Znanstveni članci:

 • Hrvatski jezik u Istri potkraj 19. i u početku 20. stoljeća, Zadarski filološki dani III - Zbornik radova, Zadar, 2011., 305 - 322.
 • Briga i svijest o hrvatskome jeziku u Istri na početku XX. stoljeća (s primjerima iz Naše sloge), Peti hrvatki slavistički kongres - Zbornik radova, knjiga 1, Rijeka, 2012., 395 - 403.
 • Odnos sintaktičke norme u hrvatskim normativnim priručnicima i u mladih (u suautorstvu s Vanessom Vitković), Studia Slavica XVI, Uniwersytet Opolski, Opole, 2012., 105 -118.
 • Najčešće sintaktičke pogreške u publicističkome stilu (na primjeru Glasa Istre) (u suautorstvu sa Samantom Paronić), Tabula 11, Tiskara Zelina, Pula, 2013., 115 - 126.
 • Hrvatski jezik u Hrvatskome listu (u suautorstvu s Vanessom Vitković), Riječki filološki dani 9 - Zbornik radova, Rijeka, 2014., 541 - 549.
 • Jezične značajke Dobriline poslanice iz 1867. godine, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Dr. Juraj Dobrila (1812. - 1882.) i stoljeće Krasne zemlje (1912. - 2012.), Pazin - Pula, 2015., 179 - 200.
 • Jezična analiza lista Naš glas, Tabula 13/1, Tiskara Kerschoffset Zagreb d. o. o.,Pula, 2015, 45 - 62.
 • Jezik četiriju izdanja molitvenika Otče, budi volja tvoja biskupa Jurja Dobrile, Croatica christiana periodica 79, Institut za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2017, 47 - 60. 
 • Jezik socijalističkoga čovjeka: slučaj istarske periodike  (u suautorstvu s Vanessom Vitković Marčeta), Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma, ur. Igor Duda, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2017., 153 - 176
 • Jezik Raškoga rudara ( u suautorstvu s Vanessom Vitković Marčeta), Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No 9, Filozofski fakultet u Splitu, Split, 2017., 19 - 36.
 • Jezik radnika pulskoga biltena Uljanik u vrijeme socijalizma (u suautorstvu s Vanessom Vitković Marčeta), Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol 43, No 1, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2017., 55 - 66.

 

 Prikazi:

 • Čuvar domaće beside (prikaz Rječnika medulinskoga govora Marije Peruško), Tabula 9, Stega tisak d.o.o., Pula, 2011., 266