Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Gea Vlaketić, prof.

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 24/1
Tel: 377 - 544
E-pošta: gea.vlaketic(at)yahoo.it

Konzultacije/Consultazioni: Raspored konzultacija

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Gea Vlaketić

ZVANJE: viši predavač

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: siječanj 2012.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
umjetničko područje, polje likovna umjetnost, grana likovna pedagogija

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Diplomirala je 2000. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci, smjer likovne kulture, a 2008. godine upisala je magistarski studij na Akademiji za likovnu umetnost in oblikovanje u Ljubljani, smjer Video. Obranila je magistarski rad pod naslovom Grupna komunikacija v intermedijski umetnosti 2011. godine te upisala doktorski studij Rano učenje na Pedagoškom fakultetu u Kopru. Trenutno provodi eksperimentalno istraživanje u svrhu pisanja doktorske disertacije Utjecaj istraživanja svjetlosti na razvoj likovnog izražavanja djece predškolske dobi. Od 2006. radi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u zvanju višeg predavača. Preko udruga Društvo „Naša djeca“ Pazin i „Drvo i sova“ provodi različite aktivnosti i edukacije za djecu i odrasle, piše i osmišljava projekte, te kao član Upravnog odbora vodi rad udruge. Osim ambijentalnih instalacija koje je realizirala na javnim prostorima, izlagala je u Mestnoj galeriji u Ljubljani te Multimedijalnom centru LUKA.

KOLEGIJI:

  1. Cultura artistica
  2. Creatività artistica: Forma e colore
  3. Cultura teatrale e animazione dei burattini
  4. Creatività artistica: Riproduzione e stampa
  5. Didattica della cultura artistica 1
  6. Didattica della cultura artistica 2
  7. Didattica della cultura artistica 3