Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

dr. sc. Davor Bulić, poslijedoktorand (znanstveni novak)

Rođen je 1979. godine u Puli. Na Sveučilištu u Zadru diplomirao je 2006. dvopredmetni studij arheologije i povijesti. Poslijediplomski doktorski studij na Odjelu za Arheologiju Sveučilišta u Zadru dovršio je u siječnju 2015. obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom "Rimska ruralna arhitektura Istre u kontekstu ekonomske i socijalne povijesti".

Od svibnja 2006. do prosinca 2008. godine zaposlen je u Arheološkom muzeju Istre. Sudjelovao je na mnogobrojnim terenskim arheološkim istraživanjima u Istri i Dalmaciji, vodio je zaštitna arheološka istraživanja antičkih nalazišta u Fažani i Plomin Luci. Od prosinca 2008. zaposlen je na Odsjeku za povijest pri Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kao znanstveni novak - asistent na projektu "Naseljenost i gospodarstvo Istre od kraja prapovijesti do Bizanta" voditelja prof. dr. sc. Roberta Matijašića. Suradnik je na projektu "Rimskodobne preobrazbe prapovijesnih naselja u Istri" voditeljice prof. dr. sc. Klare Buršić-Matijašić. Sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Dalmacija i Istra u rimsko doba, Ekonomija rimske rustične vile, Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. Akademske godine 2008/2009. sudjelovao je u izvođenju nastave iz predmeta Prapovijest hrvatskih zemalja, a 2014/2015. iz predmeta Uvod u stari vijek.