Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Marina Zgrablić, asist.

Marina Zgrablić rođena je u Puli 1978. godine. Godine 1999. upisala je jednopredmetni studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je 2005. godine s temom Antička Pula – kolonizacija i urbanizacija. Poslijediplomski doktorski studij Medievistike upisala je 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Uže područje zanimanja su joj svetački kultovi u Istri u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku, te kršćanstvo i poganstvo u kasnoj antici.
Od prosinca 2008. godina zaposlena je na Odsjeku za povijest Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kao asistent. Sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Gospodarska povijest antike i Grčka kolonizacija Jadrana.