Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

U okviru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli uz Sveučilišnu knjižnicu djeluju tri fakultetske knjižnice. Jedna od njih je knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti:

  • više od 7.500 svezaka knjiga, 120 naslova periodike, preko 2000 audiovizualnih i diplomskih radova
  • voditelj: Aleksandar Ćatić, prof.
  • adresa: I. Matetića Ronjgova 1, Pula
  • tel: (052) 377-551
  • e-mail: fooz-knjiznica@unipu.hr
  • radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8,00 - 15,00 (pauza 10,30 – 11,00)

 

Knjižnica neće raditi od 21.07.2017. do 25.08.2017. radi korištenja godišnjeg odmora.