Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

U okviru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli uz Sveučilišnu knjižnicu djeluju dvije fakultetske i jedna odjelna knjižnica. Jedna od njih je knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti:

  • više od 7.500 svezaka knjiga, 120 naslova periodike, preko 2000 audiovizualnih i diplomskih radova
  • voditelj: Aleksandar Ćatić, prof.
  • adresa: I. Matetića Ronjgova 1, Pula
  • tel: (052) 377-551
  • e-mail: fooz-knjiznica@unipu.hr
  • radno vrijeme: ponedjeljak - četvrtak: 8,00 – 18,00; petak: 8,00 - 15,00 (pauza 10,30 – 11,00)

 

U petak 7.04. i ponedjeljak 10.04. knjižnica neće raditi.

 

Od 11.04. do 14.04. knjižnica će raditi od 8,00-15,00.

 

Knjige možete vratiti u knjižnicu Filozofskog fakulteta.