Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

doc.dr.sc. Aldo Špelić

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 23/B
Tel: 377 - 546
E-pošta: aspelic(at)unipu.hr

Konzultacije: Raspored konzultacija

 

 

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Aldo Špelić

ZVANJE: docent

DATUM POSLJEDNJEG IZBOR U ZVANJE: 2014.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
Društvene znanosti – Psihologija – Razvojna psihologija

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Nakon završene gimnazije upisao je studij filozofije i psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je završio 1977. godine. Od 1977. do 1993. godine radio je na psihijatrijskom odjelu Medicinskog centra u Puli kao klinički psiholog. 1981. godine na postdiplomskom studiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stječe zvanje specijalista kliničke psihologije.
1990. godine stekao je zvanje supervizora psihoanalitičke psihoterapije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 1996. u okviru Sekcije za kliničku psihologiju – HPD stječe zvanje supervizora kliničke psihologije. Nakon završetka obrazovanja iz grupne analize na IGA – London 1997. postaje edukator grupne analize na Institutu za grupnu analizu u Zagrebu. Kao voditelj Povjerenstva za znanstvena istraživanja IGA – Zagreb 2001. pokrenuo je međunarodni znanstveni skup 'Motovunski dani grupne analize' koji se od tada organizira svake godine.
Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine obranom rada 'Uloga separacije u procesu individuacija članova grupe' postao je magistar znanosti iz psihoterapije. 2004. godine obranom rada 'Spolni identitet i objektni odnosi u obitelji adolescenata' stekao je zvanje doktora znanosti iz područja psihijatrije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
1994. zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Puli, Sveučilišta u Rijeci kao predavač Razvojne psihologije. Tijekom rada napreduje do znanstveno-nastavnog zvanja docenta 2014.

FUNKCIJE I NAGRADE:

 1. Član uredništva (Senior Editor) u Journal of Psychology and Clinical Psychiatry (Oregon, USA)
 2. Član uredništva Hrvatskih časopisa Psihoterapija (Zagreb), Metodički obzori (Pula)
 3. Recenzent časopisa: Journal of Psychology and Clinical Psychiatry, (Oregon, USA); te Hrvatskih časopisa Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja – HRRI (Za-greb); Croatian Journal of Education – CJE (Zagreb) i Metodički obzori (Pula)
 4. Edukator/supervizor grupne analize i voditelj Povjerenstva za znanstvena istraživanja Instituta za grupna analizu (IGA) – Zagreb
 5. Edukator/supervizor psihoanalitičke psihoterapije u Hrvatskom društvu za psiho-analitičku psihoterapiju
 6. Supervizor kliničke psihologije u Hrvatskom psihološkom društvu
 7. Organizator i voditelj međunarodnog znanstvenog skupa 'Motovunski dani grupne analize'

KOLEGIJI:

 1. Opća psihologija
 2. Razvojna psihologija
 3. Psihologija predškolske dobi
 4. Edukacijska psihologija
 5. Rani emocionalni poremećaji
 6. Psihologija grupe