Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

CeKaPISarnica

CeKaPISarnica je biblioteka koja obuhvaća izdanja CKPIS-a koja izlaze u sklopu samostalne izdavačke djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli ili u suradnji s drugim izdavačima.

CeKaPISarnica is a collection of editions of CKPIS, both independent and in cooperation with different publishers.

CeKaPISarnica, br. 1
Lada Duraković
Glazba narodu! Pulski glazbeni život na plakatima od 1948. do 1966.
Katalog izložbe
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2013.
ISBN 978-953-7498-60-3
e-izdanje

CeKaPISarnica, br. 2
ur. Igor Duda, Anita Buhin i Igor Stanić
Radionica za suvremenu povijest. Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011-2013.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Srednja Europa, Pula i Zagreb, 2013.
ISBN 978-953-7498-72-6
ISBN 978-953-7963-00-2

Predmet naziva Radionica za suvremenu povijest dio je diplomskoga studija povijesti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a u studenom 2012. doveo je do održavanja istoimenoga skupa na kojem su nastupili magistri povijesti prvih bolonjskih generacija. Dok su Historijski zbornik i Časopis za suvremenu povijest te portal Istarskoga povijesnog društva i Historiografija.hr izvješćivali o skupu, troje je urednika pristupilo priređivanju ovoga zbornika. Devet je autora na temelju svojih opširnih i na povijesnim izvorima utemeljenih diplomskih radova pripremilo priloge za zbornik obradivši vrlo širok raspon tema iz hrvatske povijesti XX. stoljeća: od Međimurja 1918. do Pule 1991., od radničke klase 1950-ih i reformi 1960-ih do socijalističkih praznika, nogometa i televizije, turizma i naturizma, od hrvatskih i srpskih medija pred raspad Jugoslavije do hrvatskoga društva tijekom Domovinskoga rata. Zbornik je spriječio prepuštanje izvrsnih diplomskih radova zaboravu sveučilišne arhive, a za nadati se da može biti putokaz naraštajima koji se tek pripremaju diplomirati te poticaj uvrštenim autorima na daljnja povijesna istraživanja.

Autori: Ivan Vuk, Igor Stanić, Saša Vejzagić, Valentina Gržinić, Anita Buhin, Predrag Bosić, Ivana Žufić, Adriano Ivetić, Vedran Leutar

CeKaPISarnica, br. 3
ur. Lada Duraković i Andrea Matošević
Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike
Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri, Zagreb i Pula, 2013.
ISBN 978-953-7963-07-1
ISBN 978-953-7498-74-0
ISBN 978-953-57547-1-8

Zbornik počiva na generacijskom konceptu: čini ga jedanaest radova autora mlađe i srednje generacije, znanstvenika koji su za vrijeme pada socijalizma i raspada Jugoslavije bili pioniri ili mlađi omladinci. Većina ih je doktorirala u posljednjih pet godina. Tim je svojevrsnim "generacijskim privilegiranjem" dana prilika  autorima kojima nedostaje dugogodišnja i potpuna osobna, iskustvena involviranost u teme koje se analiziraju, s obzirom da su državu i sustav iskusili uglavnom iz perspektive školskih klupa. Posebnost zbornika jest i u tome što su tekstovi pisani na jezicima koji su bili službeni u Jugoslaviji, a  i danas su materinji ili jezici sredina iz kojih autori dolaze. Višejezičnost knjige korelira s njezinom disciplinarnom otvorenošću, pa tako čitanje otkriva različite književno-komparativne, etno-antropološke, povijesne i muzikološke vizure i različite metodološke pristupe. Zbornik je komplementaran, pisani dio znanstvenog skupa Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 5-7. prosinca 2013.).

Autori: Ivana Dobrivojević, Tvrtko Jakovina, Igor Duda, Andrea Matošević, Ana Kladnik, Nebojša Jovanović, Maša Kolanović, Radina Vučetić, Boris Koroman, Ana Hofman,  Martin Pogačar

CeKaPISarnica, br. 4
ur. Igor Duda, Lada Duraković, Boris Koroman, Andrea Matošević, Igor Stanić
Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava. Knjiga sažetaka / Socialism on the Bench. Cultural and Historical Interpretations of Yugoslav and Post-Yugoslav Societies. Book of Abstracts
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2013.
ISBN 978-953-7498-75-7
Dostupno i kao e-izdanje.

Izdanje je povezano s međunarodnim znanstvenim skupom Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava (Pula, 5-7. prosinca 2013). Sadrži sažetke izlaganja te program skupa s imenima 91 sudionika i naslovima 86 pojedinačnih ili skupnih izlaganja. Oko polovice sudionika dolazi iz Hrvatske, i to sa svih sedam hrvatskih sveučilišta i iz vodećih nacionalnih instituta. Zastupljeni su sudionici iz cijeloga postjugoslavenskog prostora, iz još desetak europskih zemalja te Amerike i Australije. Sukladno tome, u sažecima i izlaganjima vidljiva je jezična raznolikost u kojoj se isprepliću engleski, hrvatski i drugi južnoslavenski jezici. Važno je istaknuti da polovica broja sudionika jesu doktorandi koji čini prve korake u svojim znanstvenim istraživanjima i koji će obilježiti vrijeme koje dolazi.

CeKaPISarnica, br. 5
Andrea Matošević
Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva
Institut za etnologiju i folkloristiku i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2015.
ISBN 978-953-6020-97-3

U knjizi se kroz četiri opsežna poglavlja analizira i interpretira radno junaštvo, odnosno udarništvo kao jedan od specifičnih i nosećih fenomena ranog, poratnog, jugoslavenskog socijalizma. Naglasak je stavljen na njegove medijske artikulacije, ali napose i na analizu političkog konteksta prouzročenog Rezolucijom Informbiroa unutar kojega se taj specifičan oblik rada, ali i života zagovarao i implementirao. Iako nije isključivo jugoslavenski fenomen jer mu se idejno ishodište vezuje uz Sovjetski Savez, kao niti onaj koji bi bio dominantan tijekom cjelokupnog trajanja Federacije, njegovi istaknuti predstavnici poput Sonje Erbežnik, Antuna Toneta Bičića, Alije Sirotanovića, Franje Turčića, Vicka Lapova itd., još se od sedamdesetih godina, ali i danas, spominju kao pojedinci koji su svojim samoprijegornim radom zadužili generacije koje su im uslijedile.

Knjiga je rezultat rada na projektu Stvaranje socijalističkoga čovjeka (HRZZ).

CeKaPISarnica, br. 6
gl. ur. Lada Duraković
2. međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi - Socijalizam: izgradnja i razgradnja - Knjiga sažetaka /2nd International Conference Socialism on the Bench - Socialism: Construction and Deconstruction - Book of Abstracts
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2015.
ISBN 978-953-7320-09-6
e-izdanje

Izdanje je povezano s Drugim međunarodnim znanstvenim skupom Socijalizam na klupi, koji je na temu Socijalizam: izgradnja i razgradnja održan u Puli 1-3. listopada 2015. godine. Sadrži raspored i sažetke izlaganja te popis sudionika.

CeKaPISarnica, br. 7
Igor Duda
Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma
Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2015.
ISBN 978-953-7963-35-4

Svi učenici prvoga razreda osnovne škole u socijalističkoj su Jugoslaviji primani u Savez pionira koji je razvijao privrženost domovini, Titu, Narodnooslobodilačkoj borbi i revoluciji, ispunjavao slobodno vrijeme sadržajima koji su poticali dječju igru i stvaralaštvo te širio ideju humanosti i opće ljudske vrijednosti. Oblikovanje idealnoga "lika pionira" bilo je prvi korak u stvaranju novoga socijalističkog čovjeka kao "svestrane stvaralačke ličnosti". Utemeljena na raznovrsnim povijesnim izvorima i literaturi, ova je knjiga prva znanstvena monografija o Savezu pionira Jugoslavije, njegovim ideološkim polazištima i djelovanju te njegovu mjestu u povijesti djetinjstva.

Knjiga je rezultat rada na projektu Stvaranje socijalističkoga čovjeka (HRZZ).