Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković

Predstojnica Odsjeka za talijanske studije 

 • Konzultacije:

  Usmene: utorkom od 09.30 do 10.30 (uz predhodnu najavu e-mailom) - kabinet br. 28/3, I. M. Ronjgova 1

  Dopisne: svaki dan putem e-maila

 • Ispitni rokovi

 • 14.11.2016. s početkom u 11:30 sati
 • 09.02.2017. s početkom u 09:00 sati
 • 23.02.2017. s početkom u 09:00 sati
 • 06.04.2017. s početkom u 11:30 sati
 • 19.06.2017. s početkom u 17:30 sati (KIT)
 • 20.06.2017. s početkom u 09:00 sati
 • 04.07.2017. s početkom u 09:00 sati
 • 14.09.2017. s početkom u 09:00 sati
 • 28.09.2017. s početkom u 09:00 sati

ŽIVOTOPIS:

Rođena je u Puli gdje je završila osnovnu i srednju školu na talijanskom jeziku. Diplomirala je s najvišom ocjenom (summa cum laude) talijanski jezik i književnost na fakultetu Facoltà di Scienze della formazione Sveučilišta u Trstu (Italija). Poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši rad pod naslovom Il ruolo della memoria nella prosa delle autrici italiane dell'Istria e del Quarnero/Uloga sjećanja u proznim djelima talijanskih autorica Istre i Kvarnera. Zvanje doktora znanosti stekla je obranivši disertaciju pod naslovom Polifonia plurilinguistica, interculturale ed intertestuale nella produzione letteraria di Carolus L. Cergoly/Plurilingvistička, interkulturalna i intertekstualna polifonija u književnom stvralaštvu Carolusa L. Cergolyja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Glavna područja njezinoga znanstvenoga interesa su analize književnih djela istarskih i tršćanskih autora, višejezičnost i multikulturalizam u književnim talijanskim djelima, kritički osvrti na prevođena književna djela te lingvističko i filološko proučavanje istriotskoga narječja iz Galižane.

 • Izlaganja na znanstvenim skupovima:

 • 2016. - Međunarodna znanstvena konferencija Stoljeće Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić - Zagreb (Hrvatska)
 • 2016. - Međunarodni znanstveni skup IX Congresso Internazionale sulla Letteratura ebraica italiana (ICOJIL) - Ljubljana (Slovenija)
 • 2016. - Međunarodni znanstveni skup XXII Congresso AIPI "La stessa goccia nel fiume - il futuro del passato. Gli studi di italianistica nel segno della tradizione e della modernità" - Budimpešta (Mađarska)
 • 2015. - Međunarodni znanstveni skup "Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta" - Pula (Hrvatska)
 • 2015. - Međunarodni znanstveni skup The Great Beauty in the Italian Literature - Split (Hrvatska)
 • 2015. - Međunarodni znanstveni skup Prevođenje i višejezičnost - Pula (Hrvatska)
 • 2015. - Međunarodni skup Letteratura dalmata italiana - Trst (Italija)
 • 2014. - Riječki filološki dani 10 - Međunarodni znanstveni skup - Rijeka (Hrvatska)
 • 2014. - XXI Congresso AIPI: EST-OVEST/NORD-SUD. Frontiere, passaggi, incontri culturali - Bari (Italija)
 • 2014. - Convegno ICOJIL 7 "Letteratura italo-ebraica e cultura mitteleuropea" - Ljubljana (Slovenija)
 • 2013. - XXth Congress of the International Comparative Literature Association (ICLA) - Pariz (Francuska)
 • 2013. - 6th Annual International Conference on Literature - Atena (Grčka)
 • 2013. - Convegno internazionale IRCI L'esodo giuliano-dalmata nella letteratura - Trst (Italija)
 • 2012. - Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.) - Zagreb (Hrvatska)
 • 2012. - Convegno AIPI L'Italia e le arti - Salzburg (Austrija)
 • 2012. - 15th Interntional Annual Congress of the Mediterranean Studies Association - Pula (Hrvatska)
 • 2012. - Convegno internazionale Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell'italiano - Beograd (Srbija)
 • 2008. - Trent'anni di studi in lingua italiana a Pola: passato, presente e futuro –  Pula (Hrvatska)
 • 2006. - Civiltà italiana e geografie d'Europa Congresso A.I.S.L.L.I. Trst/Pula/Koper (Pula, Hrvatska)
 • 2004. - La scrittura femminile nell'area istro-quarnerina: aspetti, sviluppi critici e prospettive – Pula (Hrvatska)
 • 2004. - L’italiano fra i giovani dell’Istro-quarnerino – Pula (Hrvatska)
 • Sudjelovanje na projektima:

 • Civiltà istriana. Ricerche e proposte, Centar za povijesna istraživanja, Rovinj
 • Lingua giovani, Znanstvena udruga Pietas Iulia, Pula
 • I nostri dialetti. Progetto multimediale per il recupero e la salvaguardia dei dialetti di Rovigno, Dignano, Gallesano, Sissano e Pirano, RTV Slovenija-Kopar i Radio Capodistria, Kopar
 • La scrittura femminile. La forza della fragilità, Znanstvena udruga Pietas Iulia, Pula
 • Le scrittrici in lingua italiana dell'Istria e del Quarnero, Odjel za talijanistiku Filozofskoga fakulteta u Puli, Pula
 • Storia della letteratura della Comunità Nazionale Italiana, Znanstvena udruga Pietas Iulia, Pula
 • Sudjelovanje na seminarima: 

 • 15.12.2015.-20.06.2016. Online seminar za stručno usavršavanje - Corso di formazione on line per docenti universitari e lettori di italiano nel mondo - Ca' Foscari Venezia
 • 2015. Seminar za stručno usavršavanje - Uporaba multimedijalne interaktivne ploče, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti-Znantvena udruga Pietas Iulia
 • 2015. Seminar za stručno usavršavanje nastavnika talijanskog jezika (L2), 30.-31. ožujka 2015., Odjel za studij na talijanskom jeziku, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 • 2010. Moderne metode i softweri u znanstvenom istraživanju, Seminar za stručno usavršavanje, Odjel za studij na talijanskom jeziku, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula
 • 2008. Seminar za stručno usavršavanje sveučilišnih nastavnika, Odjel za studij na talijanskom jeziku, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula 
 • Članstvo u strukovnim udrugama:

 • Međunarodna udruga talijanista – A.I.S.L.L.I. (Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana).
 • Međunarodna udruga profesora talijanskoga jezika - AIPI (Associazione internazionale dei professori di italiano).
 • Znanstvena udruga Pietas Iulia - Pula.

 •  Erasmus mobilnosti:
 • 26. - 30. listopada 2016. - Stručno usavršavanje Università per Stranieri di Perugia (Italia)
 • 15. - 19. lipnja 2015. - pozvana predavanja Institut für Romanistik - Universität Wien (Austrija)