Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

dr. sc. Ivana Lalli Paćelat, docent

Konzultacije za lipanj, srpanj i rujan:

 
5. 9. od 17-18h u 28/4, 13. 9. od 17-18h u 28/1, 20.9. od 11-12h u 28/4, 26. 9. od 17-18h u 28/4 
27. 6. od 17-18h u 28/5, 3. 7. od 9-10 

u 28/1 te 11. 7.  od 17- 18h u 28/5. I. M. Ronjgova ili mailom na ilalli(at)unipu.hr

Sve obavijesti vezane za nastavu i ispitne rokove možete pronaći na mrežnim stranicama pripadajućiih sastavnica.


Kolegiji u 2016./2017.:

Fonetika i fonologija (Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije) 

Prevoditeljske radionice 1, 2  (Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije)

Jezične vježbe 1, 2, 3 i 4 (Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije)

Noviji trendovi u prevoditeljstvu (Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije) 

Korpusna lingvistika (Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije) 

Jezik struke i terminologija (Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije) 

Višejezični pristup analizi turističkih i kulturnih sadržaja (KiT) (Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije) 

Jezična kreativnost u kulturi i turizmu (KiT) (Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije) 

Talijanski 1, 2 i 3 (KiT) (Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije) 

Talijanski jezik 1, 2, 3  (Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković")

Talijanski jezik 1, 2, 3 i 4 (Muzička akademija)

Životopis

Mjesto i godina rođenja: Pula, 1979.

Školovanje:

 • 1998. završila jezičnu gimnaziju, Talijanska srednja škola, Pula;
 • 2004. diplomirala njemački jezik i književnost i talijanski jezik i književnost s dipl.radom: „Sviluppo delle competenze linguistiche nei corsi d'italiano per adulti“ Filozofski fakultet, Zagreb;
 • 2008. upisala Poslijediplomski doktorski studij lingvistike, Filozofski fakultet, Zagreb;
 • 2014. obranila doktorski rad pod nazivom Analiza zakonodavnopravnoga stila hrvatskoga i talijanskoga jezika: unutarjezična, međujezična i prijevodna perspektiva pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Tadića i prof. dr. sc. Masline Ljubičić

Radno iskustvo:

 • od 2014. znanstveni novak - poslijedoktorand
 • od 2008. - 2014. znanstveni novak i asistent na projektu prof. dr. sc. Rite Scotti Jurić: „Interkulturalni pristup didaktičkim, jezičnim i književnim sadržajima;
 • od  2005. stalni sudski tumač za talijanski i njemački jezik;
 • 2005. – 2008. voditelj Akademije za strane jezike; voditelj stručnih studija logistike i turističkog menadžmenta, F+U Akademija Heidelberg (predstavnik Berufsakademie Nordhessen i F&U) i WIFI Hrvatska (predstavnik Wirtschaftsförderungsinstitut Österreich);
 • 2002- 2005. nastavnik njemačkog jezika, Srednja škola „Mate Balota“, Poreč; Osnovna škola „Centar“, Pula; nastavnik talijanskog i njemačkog jezika, Škola za strane jezike „Triangolo“, Pula; nastavnik talijanskog jezika, Škola za strane jezike Studentskog centra (mentor prof. dr.sc. Nives Sironić-Bonefačić, i Ingrid Damiani-Einwalter, viši lektor), Zagreb, Škola za strane jezike „Izvor“, Zagreb.

Rad na projektima:

 • od 2014.-  rad u radnoj skupini Osservatorio dellʼitaliano istituzionale fuori dʼItalia (OIIFI) u sklopu Mreže za izvrsnost talijanskoga institucionalnog jezika (Rete REI) pri Europskoj komisiji (http://ec.europa.eu/translation/italian/rei/about/documents/osservatorio_italiano_istituzionale_fuori_italia_oiifi_it.pdf)
 • od 2016.- istraživač u okviru  Bilingualism Matters@Rijeka ogranka centra Bilingualism Matters sa Sveučilišta u Edinburghu, osnovanog u sklopu FP7-projekta Europske unije Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)
 • od 2008. -2013. rad na projektu prof. dr. sc. Rite Scotti Jurić: „Interkulturalni pristup didaktičkim, jezičnim i književnim sadržajima;

Rad u odborima:

 • od 2016. predstavnik Odjela za studije na talijanskom jeziku pri Odboru za znanstveni i umjetnički rad Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • od 2009. do 2015. predstavnik Odjela za studije na talijanskom jeziku pri Odboru za nastavu i studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Nastavna djelatnost:

 • u akademskoj godini 2014./2015, 2015./2016. držala sam kolegije Fonetika i fonologijaPrevoditeljske radionice 1,2,34, 5 i 6Jezik struke 1Talijanski jezik 1, 2, 3 i 4 pri Muzičkoj akademiji  te vježbe iz Poslovnog talijanskog jezika na Odjelu za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
 • u akademskoj godini 2012./2013, 2013./2014. .držala sam kolegije Fonetika i fonologijaPrevoditeljske radionice 1,2,34, 5 i 6 te vježbe iz Poslovnog talijanskog jezika na Odjelu za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
 • u akademskoj godini 2008./2009. držala sam kolegije: Dvojezičnost i višejezičnost; Povijest i temelji prevođenja; Metodika nastave talijanskog jezika, Talijanski jezik struke
 • u akademskoj godini 2011./2012, 2010./2011. i 2009./2010.držala sam kolegije Prevoditeljske radionice 1,2, i 3Talijanski jezik struke I i II na Interdisciplinarnom studiju kulture i turizma, te vježbe iz Poslovnog talijanskog jezika na Odjelu za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
 • u akademskoj godini 2008./2009. držala sam kolegije: Dvojezičnost i višejezičnost; Povijest i temelji prevođenja; Metodika nastave talijanskog jezika, Talijanski jezik struke
 • u akademskoj godini 2007./2008. držala sam kolegij Dvojezičnost i višejezičnost

Pozvana predavanja:

·    28. lipnja 2014. u sjedištu Europske komisije u Rimu na „XIII Giornata REI: L’italiano oltre confine. Lingua istituzionale e di comunicazione in altri Paesi europei“ na poziv voditelja Opće uprave za prevođenje Europske komisije održala je predavanje Il bilinguismo amministrativo nella Regione Istriana – problematiche traduttive (dostupno na ec.europa.eu/translation/italian/rei/drafting/documents/bilinguismo_amministrativo_regione_istriana_it.pdf)

·      11. studenog 2014. održala je predavanje na Zagrebačkom lingvističkom krugu pri Hrvatskom filološkom društvu pod nazivom Prednosti korpusnolingvističkih pristupa – primjer analize zakonodavnopravnoga stila hrvatskoga i talijanskoga jezika: unutarjezična, međujezična i prijevodna perspektiva. 

Izlaganja na znanstvenim skupovima:

The 10th Conference on Language Technologies: Language Technologies & Digital Humanities, Ljubljana, Slovenija, 29. rujna – 1. listopada 2016., izlaganje: Priprema usporedivih korpusa za usporedbu

XXX. međunarodni znanstveni skup HDPL: Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja language in research and teaching., Rijeka, 12. – 14. svibnja 2016., izlaganje: Korpusno-kontrastivni pristup u analizi funkcionalnih stilova i prijevoda

Using Corpora in Contrastive and Translation Studies (UCCTS-4), Lancaster (UK), 24. – 26. srpnja 2014., izlaganje: Legislative register analysis of Croatian and Italian: intralingual, interlingual and translational perspectives (u koautorstvu s Markom Tadićem)


XXVIII. međunarodni znanstveni skup: Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja, Zagreb, 25. – 27. travnja 2014., izlaganje: Službena dvojezičnost u Istarskoj županiji: prijevodna perspektiva 


Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2, Novi Sad, 24. studenoga 2012., izlaganje: Competenza comunicativa plurilingue e interculturale tra apprendimento e acquisizione (u koautorstvu s Ritom Scotti Jurić)


Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. – 2009.), Zagreb, 15. – 17. studenoga 2012., izlaganje: Zatvornički sljedovi unutar sloga i preko granice sloga: moguće poteškoće izvornih govornika talijanskoga jezika u učenju hrvatskoga jezika (u koautorstvu sa Zrinkom Jelaskom)


XXVI. međunarodni znanstveni skup: Jezik kao informacija - Language as Information, Zagreb, 11. – 13. svibnja 2012., izlaganje: Odnos izvornika i prijevoda u istraživanju obilježja pravnog registra hrvatskog i talijanskog jezika


Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell’italiano, Beograd, 25. – 26. svibnja 2012., izlaganje: L’italiano adattato all’amministrazione croata: problemi interculturali e prospettive del bilinguismo amministrativo nella Regione Istriana (u koautorstvu s Ritom Scotti Jurić) 


Accross Languages and cultures; 4th International Adriatic – Ionian Conference, Venezia, 1. – 3. rujna 2011., izlaganje: Awareness of Cultural Connotation of Words in Learners of Italian as L2: Semantic Approach (u koautorstvu s Ritom Scotti Jurić i Taritom Štokovac)


XXV. međunarodni znanstveni skup: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici, Osijek, 12. – 14. svibnja 2011., izlaganje: Dvojezičnost i jezična relativnost: uloga gramatičkog roda u poimanju izvanjezične stvarnosti kod hrvatsko-talijanskih dvojezičnih govornika


XXIV. međunarodni znanstveni skup: Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene, Osijek, 20. – 22. svibnja 2010., izlaganje: Izmjena sugovornika u računalno posredovanom razgovoru (chatu) (u koautorstvu s Monikom Blagus) 


Plurilinguisme, Diversité, Citoyenneté, Tirana, 7. – 9. studenoga 2008., izlaganje: Approccio interculturale allo studio del plurilinguismo in Istria (u koautorstvu s Ritom Scotti Jurić)


Trideset godina studija na talijanskom jeziku u Puli: prošlost, sadašnjost i budućnost, Pula, 20. – 21. rujna 2008., izlaganje: Atteggiamenti interculturali degli insegnanti nell’insegnamento della lingua (u koautorstvu s Ritom Scotti Jurić)

Objavljeni znanstveni radovi

Priprema usporedivih korpusa za usporedbu. U Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, Erjavec, Tomaž; Fišer, Darja (ur.). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani / Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016., str. 111-120. ISBN: 978-961-237-862-2

Zatvornički sljedovi unutar sloga i preko granice sloga: moguće poteškoće izvornih govornika talijanskoga jezika u učenju hrvatskoga jezikaJezikoslovlje, 15, 1, 2014., str. 67–89 (u koautorstvu sa Zrinkom Jelaska). ISSN: 1848-9001

L’italiano adattato all’amministrazione croata: problemi e prospettive del bilinguismo amministrativo nella Regione Istriana. U Italica Belgradensia, Atti del Convegno Internazionale Oltre i confini: aspetti transregionali e interculturali dell’italiano, Vučo, Julijana; Milinković, Snežana (ur.). Beograd: Filološki fakultet Univerziteta, Belpak Italica Belgradensia. 1/2013, 2013., str. 148–161. ISSN: 0353-4766.

Sprecherwechsel beim Instant Messaging. U Discourse and Dialogue – Diskurs und Dialog, Karabalić, Vladimir; Aleksa Varga, Melita; Pon, Leonard (ur.). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2012. Str. 59–72 (u koautorstvu s Monikom Blagus). ISBN: 978-3-631-62101-1. 

La competenza interculturale degli studenti di lingua e cultura italiana: il ruolo del contesto di appartenenza. U Studi interculturali – Interferenze linguistiche, didattiche e culturali nel territorio istroquarnerino, Scotti Jurić, Rita; Štokovac, Tarita (ur.). Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Odjel za studij na talijanskom jeziku, 2011., str. 81–108 (u koautorstvu s Taritom Štokovac). ISBN: 978-953-7498-35-1.

 Atteggiamenti linguistici e interculturali degli insegnanti nell'insegnamento della lingua. U Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una società in trasformazione, Šuran, Fulvio; Deghenghi Olujić, Elis; Scotti Jurić, Rita (ur.). Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za studij na talijanskom jeziku, 2010., str. 29–40 (u koautorstvu s Ritom Scotti Jurić). ISBN: 978-953-7498-30-6. 

Approccio interculturale allo studio del plurilinguismo in Istria. U Plurilinguisme, Diversité, Citoyenneté, Pasho, Saverina; Lama (Ndoci), Irena (ur.). Tirana: Shtëpia Botuese “albPAPER", 2008., str. 5–17 (u koautorstvu s Ritom Scotti Jurić). ISBN: 978-99956-34-16-2.

 

Objavljeni sažeci u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom

 

Lalli Paćelat, Ivana. Korpusno-kontrastivni pristup u analizi funkcionalnih stilova i prijevoda // XXX. međunarodni znanstveni skup HDPL: Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja language in research and teaching / Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija (ur.). Rijeka: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Srednja Europa, 2016. 43-44.

Lalli Paćelat, Ivana; Ljubičić, Maslina. Korpusnolingvistički pogled na hrvatski jezik iz kontrastivne perspektive // Peti međunarodni znanstveni skup HRVATSKI KAO DRUGI I STRANI JEZIK V. HIDIS/ Zagreb, 2014.

 

Ljubičić, Maslina; Tadić, Marko; Lalli Paćelat, Ivana. Hrvatske glagolske imenice i njihove istovrijednice u talijanskome jeziku – korpusna analiza // Riječki filološki dani; Deseti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Rijeka, 2014.


Lalli Paćelat, Ivana. Službena dvojezičnost u Istarskoj županiji: prijevodna perspektiva // Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja / Cergol Kovačević, Kristina; Udier, Sanda Lucija (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Srednja Europa, 2014. 54-55.

 

Lalli Paćelat, Ivana; Tadić, Marko. Legislative register analysis of Croatian and Italian: intralingual, interlingual and translational perspectives // Using Corpora in Contrastive and Translation Studies. Lancaster, Velika Britanija: UCREL, Lancaster University, 2014. 37-39.

 

Jelaska, Zrinka; Lalli Paćelat, Ivana. Zatvornički sljedovi unutar sloga i preko granice sloga: moguće poteškoće izvornih govornika talijanskoga jezika u učenju hrvatskoga jezika // Knjiga sažetaka Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof.dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.) / Peša Matracki, Ivica; Ljubičić, Maslina; Kovačić, Vinko (ur.). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF- press, 2012. 54-54.

 

Lalli Paćelat, Ivana. Odnos izvornika i prijevoda u istraživanju obilježja pravnog registra hrvatskog i talijanskog jezika // Jezik kao informacija - Language as Information / Peti-Stantić, Anita; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku Srednja Europa, 2012. 74-75.

 

Lalli Paćelat, Ivana; Scotti Jurić, Rita. L’italiano adattato all'amministrazione croata: problemi interculturali e prospettive del bilinguismo amministrativo nella Regione Istriana // Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell'italiano / Vučo, Julijana; Milinković, Snežana (ur.). Beograd: Filološki fakultet Univerziteta, Belpak, 2012. 39-39.

 

Scotti Jurić, Rita; Lalli Paćelat, Ivana. Competenza comunicativa plurilingue e interculturale tra apprendimento e acquisizione // Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2. Novi Sad: Filozofski fakultet Novi Sad, 2012. 78-78.

 

Scotti Jurić, Rita; Štokovac, Tarita; Lalli Paćelat, Ivana. Awareness of Cultural Connotation of Words in Learners of Italian as L2: Semantic Approach // Accross Languages and cultures ; 4th International Adriatic- Ionian Conference. Venecija, 2011. 29-29.


Lalli Paćelat, Ivana. Dvojezičnost i jezična relativnost: uloga gramatičkog roda u poimanju izvanjezične stvarnosti kod hrvatsko-talijanskih dvojezičnih govornika // Karabalić, Vladimir; Aleksa Varga, Melita; Pon, Leonard (ur.). Osijek: Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku i Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 2011. 70-70.

Blagus, Monika; Lalli Paćelat, Ivana. Izmjena sugovornika u računalno posredovanom razgovoru (chatu) // Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene / Karabalić, Vladimir; Aleksa Varga, Melita (ur.). Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku / Filozofski fakultet Osijek, 2010. 31-32.   

Popularno znanstveni radovi:

Lalli Paćelat, Ivana. Korpusi u učenju i poučavanju jezika jezika (I corpora nell'apprendimento e nell'insegnamento delle lingue (dostupno na: www.bilingualism-matters-rijeka.ffri.hr/dvojezicnost/ucenje-stranih-jezika.html)

Pohađanje ljetnih škola, seminara, okruglih stolova i radionica:


 Translating Europe workshop: Working together from day one: Strengthening the translation market in Croatia by building synergies and EMT competences, Zagreb, 2016.

·         UCREL Summer School in Corpus Linguistics, Lancaster University, 2013;

·         Translation in the European Commission, Rijeka, 2013;

·         Language Issues in EU Law in the Light of Croatian Accession, Opatija, 2013;

·         Web as a corpus, Lancaster, 2013;

·         SDL Trados - tečaj, Pula, 2013;

·         Realizzazioni testuali ibride in contesto europeo: lingue dell’UE e lingue nazionali a confronto, Trst, 2012;

·         Dan jezičnih tehnologija, Zagreb, 2012;

·         1stNetWordS Summer School, Dubrovnik, 2012;

·         Seminar za nastavnike talijanskog jezika Pula, 2013, 2012;

·         Seminar za sveučilišne nastavnike nastavnike, Pula, 2009;

·         Seminar za usavršavanje nastavnika talijanskog jezika, Sveučilište Ca'Foscari Venezia, 2009;

·         Seminar za sveučilišne nastavnike, Pula, 2008;

·         „Train the trainer“ – edukacija za trenere u cjeloživotnom obrazovanju, WIFI Eisenstadt, 2007;

·         Stručni seminar za nastavnike njemačkog jezika, Goethe Institut, Pula, Zagreb, 2004-2005;

·         Euroodysse, intenzivni tečaj njemačkog jezika i stručna praksa u Heidelberger Pädagogium, Heidelberg, 2004-2005;

·         Stručno usavršavanje nastavnika talijanskog jezika u inozemstvu, Università per stranieri di Perugia, 2004;

·         Internacionalni laboratorij komunikacije, Gemona, 2002.;

·         Studentske razmjene i kratki seminari u inozemstvu (Fürstenfeldbruck, Sonnenberg, Leibniz, Graz, Wraclaw e Poznan);

·         Dramska grupa Odsjeka za talijanistiku pod vodstvom prof. Ingrid Damiani- Einwalter, Zagreb, 2001-2004

Članstvo u udrugama:

·         Rete REI - Rete d'eccelenza dell'italiano istituzionale 

·         HDPL- Hrvatsko društvo za primijenjenju lingvistiku

Materinji jezik: hrvatski/talijanski

Strani jezici: njemački, francuski i engleski jezik